W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 7 i 21 listopada 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 7 i 21 listopada 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej Wrocławia - 18 kwietnia 2013 r.

XML

Treść


Sala 200, Sukiennice 9 we Wrocławiu, godz. 12:00


I.Informacje  i  komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.
II.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
III.Interpelacje i zapytania.
IV.Sprawozdania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


1)Sprawozdanie ogólne z realizacji zadań „Programu poprawy   bezpieczeństwa za lata 2009-2012”
2)Sprawozdanie roczne z realizacji zadań przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

referuje: Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Stanisław Kosiarczyk

V.Sprawozdania Straży Miejskiej Wrocławia


1)Sprawozdanie z realizacji programu „Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2009 - 2012” przez Straż Miejską Wrocławia w roku 2012
2)Sprawozdanie z realizacji zadań służbowych Straży Miejskiej Wrocławia za 2012 rok
3) Informacja o etatach i działaniach Straży Miejskiej Wrocławia

referuje: Komendant Straży Miejskiej Wrocławia – Zbigniew  Słysz

VI.Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:


1.Rozpatrzenia informacji Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu za 2012 rok – druk nr 1031/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje:Prokurator Okręgowy we Wrocławiu – Katarzyna Boć-Orzechowska
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


2.Rozpatrzenia rocznego sprawozdania i informacji Komendanta Miejskiego Policji We Wrocławiu za 2012 rok – druk nr 1028/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Komendant Miejski Policji we Wrocławiu – Jacek Kaczmarek
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


3.Rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu za 2012 rok – druk nr 1030/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - Tomasz Newlaczyl                                                                                                 
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


4.Rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2012 rok – druk nr 1027/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu –  Jan Zięba
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


5.Rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za 2012 rok  – druk nr 1107/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Waldemar Kulaszka
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


6.Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

referuje: Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych – Dominik Golema


7.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

referuje: Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych – Dominik Golema


8.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2012

referuje: Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych – Dominik Golema


9.Przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – druk nr 1033/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje: Doradca Prezydenta Wrocławia ds. Aglomeracji Wrocławskiej – Bogdan Cybulski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna Komisja Statutowa


10.Przejęcia przez Miasto Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego – druk nr 1035/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje: Sekretarz Miasta – Włodzimierz Patalas
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Budżetu i Finansów,Komisja Promocji i Współpracy z Zagranicą
komisja odpowiedzialna Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych


11.Zmiany uchwały nr VIII/163/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Wrocławia wraz z późniejszymi zmianami – druk nr 1034/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Elżbieta Urbanek
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna Komisja Budżetu i Finansów


12.Metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty – druk nr 1116/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje: Prezes Spółki Ekosystem Sp. z o.o. – Bartosz Małysa
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna Komisja Infrastruktury Komunalnej


13.Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 1117/13

II czytanie

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
referuje: Prezes Spółki Ekosystem Sp. z o.o. – Bartosz Małysa
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna Komisja Infrastruktury Komunalnej


14.Udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego – druk nr 1104/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych – Dominik Golema
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna Komisja Budżetu i Finansów


15.Wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2013-2017 – druk nr 1037/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych – Dominik Golema
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych


16.Określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości – druk nr 1026/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych – Dominik Golema
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna Komisja Kultury i Nauki


17.Wyłączenia szkół:

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych – Dominik Golema
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna Komisja Edukacji i Młodzieży

1)Wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu przy ul. Stanisława Worcella 3 – druk nr 1042/13;

2)Wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 86 – druk nr 1043/13;

3)Wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół Integracyjnych we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 70-82 – druk nr 1044/13;

4)Wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 50 – druk nr 1045/13;

5)Wyłączenia szkół z Zespołu szkół Budowlanych im. Gen. Józefa Bema we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 236 – druk nr 1046/13;

6)Wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół nr 25 we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 – druk nr 1047/13;

7)Wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół nr 24 we Wrocławiu przy Pawła Eluarda 51-55 – druk nr 1048/13;

8)Wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół nr 23 im. Ks. Stanisława Staszica we Wrocławiu przy ul. Jana Wł. Dawida 9-11 – druk nr 1049/13;

9)Wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół nr 19 we Wrocławiu przy ul. Spółdzielczej 2a – druk nr 1050/13;

10)Wyłączenia szkół z Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 58 – druk nr 1051/13;

11)Wyłączenia szkół z Zespołu Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 – druk nr 1052/13;

12)Wyłączenia szkoły z Zespołu Szkół nr 3 im. Czesława Miłosza we Wrocławiu przy ul. Szkockiej 64 – druk nr 1053/13;

13)Wyłączenia szkół z Zespołu Szkół nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 105 – druk nr 1054/13;

14)Wyłączenia szkół z Zespołu Szkół nr 1 we Wrocławiu przy ul. Słubickiej 29-33 – druk nr 1055/13;

15)Wyłączenia szkoły z Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 43 – druk nr 1056/13;

16)Wyłączenia szkoły z Elektronicznych Zakładów Naukowych im. Fryderyka Joliot-Curie we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 57 – druk nr 1057/13;

17)Wyłączenia szkół z Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 73 – druk nr 1058/13;

18)Wyłączenia szkół z Zespołu Szkół zawodowych nr 5 we Wrocławiu przy ul. Jana Wł. Dawida 5 – druk nr 1059/13;

19)Wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu przy Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 – druk nr 1060/13;

20)Wyłączenia szkoły z Zespołu szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu przy ks. Piotra Skargi 31 – druk nr 1061/13.


18.Likwidacji szkół:

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych – Dominik Golema
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna Komisja Edukacji i Młodzieży

1)Likwidacji  Technikum  Uzupełniającego  nr  1  we  Wrocławiu  przy ul. Kamiennej 86 – druk nr 1062/13;

2)Likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 86 – druk nr 1063/13;

3)Likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr I we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 73 – druk nr 1064/13;

4)Likwidacji Liceum Profilowanego nr I we Wrocławiu przy ul. Spółdzielczej 2a – druk nr 1065/13;

5)Likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 105 – druk nr 1066/13;

6)Likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 58 – druk nr 1067/13;

7)Likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 – druk nr 1068/13;

8)Likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 6 we Wrocławiu przy ul. Słubickiej 29-33 – druk nr 1069/13;

9)Likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 7 we Wrocławiu przy ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 – druk nr 1070/13;

10)Likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 8 we Wrocławiu przy ul. Jana Wł. Dawida 5 – druk nr 1071/13;

11)Likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 9 we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 236 – druk nr 1072/13;

12)Likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 105 – druk nr 1073/13;

13)Likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 8 we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 58 – druk nr 1074/13;

14)Likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 4 we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 – druk nr 1075/13;

15)Likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 7 we Wrocławiu przy ul. Słubickiej 29-33 – druk nr 1076/13;

16)Likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1 we Wrocławiu przy ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 – druk nr 1077/13;

17)Likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 5 we Wrocławiu przy ul. Jana Wł. Dawida 5 – druk nr 1078/13;

18)Likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 10 we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 236 – druk nr 1079/13;

19)Likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 73 – druk nr 1080/13;

20)Likwidacji Technikum Uzupełniającego Handlowego dla Dorosłych we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 50 – druk nr 1081/13;

21)Likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr II we Wrocławiu przy ul. ks. Piotra Skargi 31 – druk nr 1082/13;

22)Likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 9 we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 73 – druk nr 1083/13;

23)Likwidacji Technikum dla Dorosłych nr 13 we Wrocławiu przy ul. Stanisława Worcella 3 – druk nr 1084/13;

24)Likwidacji Liceum Profilowanego nr II we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 105 – druk nr 1085/13;

25)Likwidacji Liceum Profilowanego nr III we Wrocławiu przy ul. Szkockiej 64 – druk nr 1086/13;

26)Likwidacji Liceum Profilowanego z Oddziałami Integracyjnymi nr IV we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 70-82 – druk nr 1087/13;

27)Likwidacji Liceum Profilowanego nr V we Wrocławiu przy ul. Stanisława Worcella 3 – druk nr 1088/13;

28)Likwidacji Liceum Profilowanego nr VIII we Wrocławiu przy  ul. Drukarskiej 50 – druk nr 1089/13;

29)Likwidacji Liceum Profilowanego nr IX we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 58 – druk nr 1090/13;

30)Likwidacji Liceum Profilowanego nr X we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 236 – druk nr 1091/13;

31)Likwidacji Liceum Profilowanego nr XI we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 86 – druk nr 1092/13;

32)Likwidacji Liceum  Profilowanego nr XII we Wrocławiu  przy   ul. Słubickiej 29-33 – druk nr 1093/13;

33)Likwidacji Liceum Profilowanego nr XIII we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 43 – druk nr 1094/13;

34)Likwidacji Liceum Profilowanego nr XIV we Wrocławiu przy  ul. Powstańców Śląskich 210-218 – druk nr 1095/13;

35)Likwidacji Liceum Profilowanego nr XV we Wrocławiu przy ul. Jana Wł. Dawida 9-11 – druk nr 1096/13;

36)Likwidacji Liceum Profilowanego nr XVI we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 57 – druk nr 1097/13;

37)Likwidacji Liceum Profilowanego nr XVII we Wrocławiu przy ul. Pawła Eluarda 51-55 – druk nr 1098/13;

38)Likwidacji Liceum Profilowanego nr XVIII we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 – druk nr 1099/13;

39)Likwidacji Liceum Profilowanego nr XIX im. Polskich Zwycięzców Enigmy we Wrocławiu przy ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 – druk nr 1100/13


19.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kosmonautów, Kamiennogórskiej i Małopolskiej we Wrocławiu – druk nr 1029/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


20.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Stabłowickiej, rzeki Bystrzycy i linii kolejowych we Wrocławiu – druk nr 1036/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


21.Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Koreańskiej, Woskowej i Alei Róż we Wrocławiu – druk nr 1041/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


22.Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Czekoladowej i Eugeniusza Kwiatkowskiego we Wrocławiu – druk nr 1103/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


23.Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Księża Małego i Wielkiego we Wrocławiu – część zachodnia – druk nr 1105/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


24.Zmiany uchwały Rady Narodowej m. Wrocławia z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie nazwania bulwaru nad Odrą – od mostu Piaskowego do mostu Grunwaldzkiego – bulwarem im. „Xawerego Dunikowskiego” – druk nr 1101/13

- wnioskodawca – Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna Komisja Kultury i Nauki


25.Nadania nazwy bulwarowi we Wrocławiu – druk nr 1039/13
(Marii i Lecha Kaczyńskich)

- wnioskodawca – Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna Komisja Kultury i Nauki


26.Nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia – druk nr 1038/13
(Anny Walentynowicz)

- wnioskodawca – Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna Komisja Kultury i Nauki


27.Nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia – druk nr 1040/13
(Porajowska, Ruczajowa, Figowa, Basi Wołodyjowskiej)

- wnioskodawca – Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna Komisja Kultury i Nauki


28.Nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia – druk nr 1102/13
(Ernesta Malinowskiego i Trakcyjna, Prężycka, Błońska i Uraska)

- wnioskodawca – Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna Komisja Kultury i Nauki


29.Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwał Rady Miejskiej Wrocławia – druk nr 1106/13
(dotyczy uchwał: nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej)

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna Komisja Statutowa


30.Zmiany uchwały nr XXXV/793/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej – druk nr 1118/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna Komisja Statutowa


31.Rozpatrzenia wezwania pana [...] do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części zespołu urbanistycznego Złotniki we Wrocławiu – druk nr 1032/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa  - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,  Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


32.Rozpatrzenia skargi pani [...]  na Prezydenta Wrocławia – druk nr 1113/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia  
komisja odpowiedzialna Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


33.Rozpatrzenia skargi pani [...] na Prezydenta Wrocławia – druk nr 1112/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia  
komisja odpowiedzialna Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


34.Rozpatrzenia skargi pana [...] na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – druk nr 1114/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa  
komisja odpowiedzialna Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


35.Rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Zrzeszenie Aktywistów na rzecz budowy i eksploatacji Dróg w Polsce na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – druk nr 1111/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa  
komisja odpowiedzialna Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


36.Rozpatrzenia skargi pana [...] na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia – druk nr 1109/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa  
komisja odpowiedzialna Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


37.Rozpatrzenia skargi pani [...] na Komendanta Straży Miejskiej – druk nr 1108/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa  
komisja odpowiedzialna Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


38.Rozpatrzenia skargi mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wandy [...] na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego – druk nr 1110/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia  
komisja odpowiedzialna Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


39.Rozpatrzenia wniosku pani [...] – druk nr 1021/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa  
komisja odpowiedzialna Komisja Praworządności i BezpieczeństwaVII.Przyjęcie protokołu sesji XXXIX/13 i XL/13.
VIII.Wolne wnioski  i  oświadczenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

Załączniki

Projekty uchwał zip, 14.62 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane