W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej Wrocławia - 11 lipca 2013 r.

XML

TreśćSala 200, Sukiennice 9 we Wrocławiu, godz. 12:00


I. Informacje  i  komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.
II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
III. Interpelacje i zapytania.
IV. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o przebiegu i wynikach wyborów do Rad Osiedli.
V. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawie:1. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/810/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok – druk nr 1218/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
                  pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


2. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/811/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta– druk nr 1219/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
                 pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


3. Zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wrocławia, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury Miasta Wrocławia – druk nr 1217/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
                 Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


4. Udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego – druk nr 1200/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
                  Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


5. Zmieniająca uchwałę Nr XXXV/2333/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej”– druk nr 1192/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych


6. Zmieniająca uchwałę Nr XXV/558/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury Centrum Sztuki Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 i nadania jej statutu – druk nr 1194/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki,
               Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki


7. Określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – druk nr 1195/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw  Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży
komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych


8. Nadania statutu Ośrodkowi Działań Twórczych „Światowid” we Wrocławiu – druk nr 1201/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


9. Trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne – druk nr 1199/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów,
                                           Komisja Edukacji i Młodzieży


10. Utworzenia przy ul. Nowodworskiej 70-82 szkoły pod nazwą „Gimnazjum Integracyjne nr 54 we Wrocławiu” oraz nadania statutu – druk nr 1203/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna: Komisja Edukacji i Młodzieży


11. Włączenia Gimnazjum Integracyjnego nr 54 we Wrocławiu do Zespołu Szkół Integracyjnych we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 70-82 – druk nr 1204/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna: Komisja Edukacji i Młodzieży


12. Utworzenia przy ul. Nowodworskiej 70-82 szkoły pod nazwą „Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 103 we Wrocławiu” oraz nadania statutu – druk nr 1202/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna: Komisja Edukacji i Młodzieży


13. Włączenia Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 103 we Wrocławiu do Zespołu Szkół Integracyjnych we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 70-82 – druk nr 1205/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna: Komisja Edukacji i Młodzieży


14. Ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wrocławia – druk nr 1206/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
                  Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów,  Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna: Komisja Edukacji i Młodzieży


15. Zmieniająca uchwałę nr XXXI/688/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Wrocławia – druk nr 1207/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
                  Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna: Komisja Edukacji i Młodzieży


16. Wrocławskiej polityki mobilności – druk nr 1211/13

I czytanie

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia - Marek Żabiński
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


17. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego: ul. Romualda Traugutta, ul. Podwale, ul. Dworcową, ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Kazimierza Pułaskiego – druk nr 1212/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji
                  i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


18. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Ludomira Różyckiego we Wrocławiu – druk nr 1221/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji
                  i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


19. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka drogi wojewódzkiej i części zespołu urbanistycznego Toru Wyścigów Konnych w obrębie Partynice we Wrocławiu – druk nr 1209/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji
                  i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


20. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części zespołu urbanistycznego Psie Pole Przemysłowe we Wrocławiu – druk nr 1210/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji
                  i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


21. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  położonego  w  rejonie  Placu  Katedralnego  i  ulicy  Św. Józefa we Wrocławiu – druk nr 1208/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji
                  i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


22. Nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia – druk nr 1197/13 (Johanna Straussa i Uciechowska)

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki,
                 Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki


23. Zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu - druk nr 1191/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


24. Ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia – druk nr 1193/13


(dotyczy:
- uchwały nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław;
- uchwały nr VIII/137/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli (...);
- uchwały nr XXXV/780/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia)

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


25. Rozwiązania Miejskiej Komisji Wyborczej – druk nr 1216/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja ds. Osiedli, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja ds. Osiedli


26. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Księża Małego i Wielkiego we Wrocławiu - część zachodnia– druk nr 1220/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,  Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


27. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zespołu urbanistycznego Kowale Komercyjne we Wrocławiu – druk nr 1215/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,                  
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,  Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


28. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 1213/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia  
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


29. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 1214/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,  Prezydent Wrocławia  
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


30. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna – druk nr 1196/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa  
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i BezpieczeństwaVI.  Wolne wnioski  i  oświadczenia.


Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia

Załączniki

Projekty uchwał zip, 16.11 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane