W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia - 19 września 2013 r.

XML

TreśćSala 200, Sukiennice 9 we Wrocławiu, godz. 12:00


I. Informacje  i  komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.
II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
III. Interpelacje i zapytania.
IV. Informacje Prezydenta Wrocławia:


1) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wrocławia za I półrocze 2013 roku;
2)   Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wrocławia za I półrocze 2013 roku;
3)   Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury Miasta Wrocławia za I półrocze 2013 roku.
                     
(Informacje zostały wysłane radnym w dniu 30 sierpnia 2013 roku)

referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- dyskusja


V. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawie:1. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/810/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok – druk nr 1276/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
                  pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


2. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/811/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 1277/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
                 pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


3. Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej Wrocławia – druk nr 1262/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Komendant Straży Miejskiej Wrocławia - Zbigniew Słysz
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


4. Przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014-2019 – druk nr 1261/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Rodziny,
                 Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna: Komisja Infrastruktury Komunalnej


5. Wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej – druk nr 1271/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Inicjatyw Gospodarczych,
                  Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
komisja odpowiedzialna: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


6. Udzielenia dotacji celowej oraz pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Projekt Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, Komponent B-3 Przebudowa kanału ulgi Odra-Widawa, w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry – druk nr 1257/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Elżbieta Urbanek
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
               Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej,
               Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


7. Zmieniająca uchwałę nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej – druk nr 1270/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Elżbieta Urbanek
opiniują: Klub Radnych, Komisja Statutowa,
                  Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Budżetu i  Finansów,
                  Komisja Infrastruktury Komunalnej
komisja odpowiedzialna: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


8. Wrocławskiej polityki mobilności – druk nr 1211/13 (poprawiony załącznik do projektu został przekazany radnym w formie papierowej do skrzynek na korespondencję w dniu 5 września 2013 roku)

II czytanie

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia - Marek Żabiński
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Rozwoju
               Przestrzennego i Architektury, Komisja Budżetu i Finansów,
               Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
komisja odpowiedzialna: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska


9. Zmiany uchwały Nr L/1463/10 w sprawie ustalenia ceny przyjęcia odpadów zielonych przez Kompostownię Odpadów Zielonych – druk nr 1248/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Prezes Zarządu Spółki pod firmą Ekosystem Sp. z o.o. - Bartosz Małysa
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
               Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów


10. Przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2018 – druk nr 1246/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
                Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Edukacji i Młodzieży
komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych


11. Zmieniająca uchwałę Nr XXXV/2333/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej”– druk nr 1247/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
                Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych


12. Zmieniająca uchwałę nr XXV/558/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury Centrum Sztuki Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 i nadania jej statutu – druk nr 1273/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki


13. Zmieniająca uchwałę nr XXVI/596/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Wrocławskiemu Teatrowi Współczesnemu im. Edmunda Wiercińskiego we Wrocławiu – druk nr 1264/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


14. Zmieniająca uchwałę nr XXVI/597/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Wrocławskiemu Teatrowi Lalek we Wrocławiu – druk nr 1265/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


15. Zmieniająca uchwałę nr XXVI/599/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Wrocławskim Kameralistom „Cantores Minores Wratislavienses” we Wrocławiu – druk nr 1266/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


16. Nadania statutu Centrum Kultury „Agora" we Wrocławiu – druk nr 1250/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


17. Nadania statutu Biuru Wystaw Artystycznych we Wrocławiu – Galerie Sztuki Współczesnej – druk nr 1251/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


18. Zmiany uchwały nr XLVII/1140/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne – druk nr 1267/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży,
                Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów,
                                            Komisja Edukacji i Młodzieży


19. Wyrażenia zgody na udzielenie dotacji publicznym przedszkolom, prowadzonym przez fundację Familijny Poznań – druk nr 1268/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,      
                Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów,
                                            Komisja Edukacji i Młodzieży


20. Zmieniająca uchwałę nr XLVII/1135/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wrocław – druk nr 1275/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Sportu i Rekreacji,
Komisja Budżetu i Finansów
komisja odpowiedzialna: Komisja Sportu i Rekreacji


21. Uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zwrotu dotacji – druk nr 1245/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


22. Zmiany Statutu Związku Międzygminnego Ślęza – Oława – druk nr 1258/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Andrzej Piorun
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


23. Zmiany Statutu Związku Międzygminnego Ślęza – Oława – druk nr 1259/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Andrzej Piorun
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


24. Wystąpienia Gminy Wrocław z Celowego Związku Gmin pod nazwą „Związek Międzygminny Ślęza – Oława” – druk nr 1260/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Andrzej Piorun
opiniują: Kluby Radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


25. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Świdnickiej, Podwale oraz Czystej we Wrocławiu – druk nr 1255/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji
                  i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


26. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lechitów we Wrocławiu – druk nr 1256/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji
                  i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


27. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tęczowej i Zdrowej we Wrocławiu – druk nr 1269/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej, Komisja Komunikacji
                  i Ochrony Środowiska
komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury


28. Nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia – druk nr  1263/13

wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki,
                 Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki


29. Nadania nazwy rondu we Wrocławiu - druk nr 1254/13
(Lotników Polskich)

wnioskodawca: Klub Radnych Rafała Dutkiewicza
referuje: Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Wojciech Błoński
opiniują:  Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki,
                  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki


30. Nadania nazwy rondu we Wrocławiu – druk nr 1253/13
(Anny German)

wnioskodawca: Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
referuje: Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości - Piotr Babiarz
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki,
                 Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja ds. Osiedli
komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki


31. Wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – druk nr 1227/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


32. Zmieniająca uchwałę nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów – druk nr 1228/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


33. Konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli – druk nr 1274/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji ds. Osiedli - Jerzy Michalak
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja ds. Osiedli, Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja ds. Osiedli


34. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Wrocławia – druk nr 1249/13
(dotyczy uchwały nr XIII/247/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie)

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa
komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa


35. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Osiniec we Wrocławiu – druk nr 1243/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,  Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


36. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 1224/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,  Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


37. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 1225/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,  Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


38. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 1226/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,   Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


39. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty – druk nr 1223/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,  Komisja Infrastruktury Komunalnej,  Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


40. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 1236/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,  Komisja Infrastruktury Komunalnej,  Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


41. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 1237/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,  Komisja Infrastruktury Komunalnej,  Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


42. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 1238/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,  Komisja Infrastruktury Komunalnej,  Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


43. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 1239/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Infrastruktury Komunalnej,  Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


44. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 1240/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Infrastruktury Komunalnej,  Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


45. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 1241/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Infrastruktury Komunalnej,  Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


46. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 1242/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Infrastruktury Komunalnej,  Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


47. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Księża Małego i Wielkiego
we Wrocławiu – druk nr 1235/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,  Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


48. Rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławiu – druk nr 1252/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,  Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


49. Rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Koreańskiej, Woskowej i Alei Róż we Wrocławiu – druk nr 1244/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,  Prezydent Wrocławia
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


50. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 1229/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,  Prezydent Wrocławia  
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


51. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 1272/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,                    
Prezydent Wrocławia  
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


52. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 1278/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,                    
Prezydent Wrocławia  
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


53. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego – druk nr 1230/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa  
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


54. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – druk nr 1231/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa  
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


55. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – druk nr 1232/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa  
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


56. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – druk nr 1233/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa  
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa


57. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I we Wrocławiu – druk nr 1234/13

wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Krzysztof Kilarski
opiniują: Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa  
komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i BezpieczeństwaVI. Przyjęcie protokołów sesji: XLV/13, XLVI/13 i XLVII/13.
VII. Wolne wnioski i oświadczenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia


Załączniki

Projekty uchwał zip, 11.31 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane