W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 26 września, od 8.00 do 13.00 COM I, będzie czynne w zakresie rej. pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 26 września, od 8.00 do 13.00 COM I, będzie czynne w zakresie rej. pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław

XML

Treść

Rejestr instytucji kultury (plik do pobrania na dole strony), dla których organizatorem jest Gmina Wrocław, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).


Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław:

 1. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław prowadzi Wydział Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, tel. 071 777-83-77, godziny urzędowe: 7.45-15.45.
 2. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

  1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: 
   1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
   2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”

 3. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.
 4. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). 
 5. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).
 6. Opłatę należy uiścić na konto Gminy Wrocław w PKO Bank Polski S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 lub w Punktach Obsługi Bankowej

Dane teleadresowe instytucji kultury:

Strefa Kultury Wrocław
ul. Świdnicka 8B
50-067 Wrocław

BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej
ul. Wita Stwosza 32
50-149 Wrocław

Centrum Kultury Agora
ul. Serbska 5a
51-111 Wrocław

Centrum Kultury Wrocław-Zachód
ul. Chociebuska 4/6
54-433 Wrocław

Centrum Kultury Zamek
pl. Świętojański 1
54-076 Wrocław

Galeria Entropia
ul. Rzeźnicza 4.
50-129 Wrocław

Galeria Miejska
ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław

Instytutu im. Jerzego Grotowskiego
Rynek- Ratusz 27
50-137 Wrocław

Klub Muzyki i Literatury
pl. Kościuszki 10
50-028 Wrocław

Klub Pod Kolumnami
pl. Św. Macieja 21
50-244 Wrocław

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
ul. Sztabowa 98
53-310 Wrocław

Muzeum Architektury
ul. Bernardyńska 5
50-156 Wrocław

Muzeum Miejskie Wrocławia
Sukiennice 14/15
50-107 Wrocław

Muzeum Współczesne Wrocław
pl. Strzegomski 2a
53-681 Wrocław

Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta
ul. Ruska 46A/413,414
50-079 Wrocław

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej
ul. Grabiszyńska 56
53-504 Wrocław

Ośrodek Działań Twórczych Światowid
ul. Sempołowskiej 54A
51- 661 Wrocław

Ośrodek Postaw Twórczych
ul. Działkowa 15
50-538 Wrocław

Teatr Muzyczny Capitol
ul. Piłsudskiego 67
50-019 Wrocław

Wrocławski Dom Literatury
ul. Przejście Garncarskie 2
50-107 Wrocław

Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores Wratislavienses
ul. Ruska 46 C
50-079 Wrocław

Wrocławski Klub Anima
ul. Pilczycka 47
54-150 Wrocław

Wrocławski Klub Formaty
ul. Samborska 3-5
54-615 Wrocław

Wrocławski Teatr Lalek
pl. Teatralny 4
50-051 Wrocław

Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego
ul. Rzeźnicza 12
50-132 Wrocław

Instytucje prowadzone jako wspólne z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwem Dolnośląskim:

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
Plac Wolności 1
50-071 Wrocław


Instytucje prowadzone jako wspólne z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Ośrodek Pamięć i Przyszłość
ul. Grabiszyńska 184
53-235 Wrocław

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane