Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) reguluje  kwestie dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób uprawnionych:

Dla kogo?
Pomoc mogą otrzymać:

 • osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z zakresu pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 poz 930) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2014 poz. 1863);
 • osoby, które ukończyły 65 lat;
 • młodzież do 26 roku życia;
 • osoby posiadające zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. 2014 poz 1206 oraz  Dz.U. 2015 poz. 693);
 • osoby posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1203);
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty;
 • kobiety w ciąży po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.


Co obejmuje pomoc?
Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.


Jaki zakres prawa obejmuje pomoc?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • spraw karnych;
 • spraw administracyjnych;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • spraw rodzinnych;
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dot. kobiet w ciąży)

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Dokumenty do pobrania:

 • Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), załącznik nr 1 do ustawy 
  UWAGA: oświadczenie dotyczy osób uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej z uwagi na wystąpienie: klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej, awarii technicznej.
 • Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), załącznik nr 2 do ustawy 
  UWAGA: oświadczenie dotyczy osób uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej z uwagi na pobieranie świadczenia z pomocy społecznej.
 • Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4. ust 4 ustawi z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), załącznik nr 3 do ustawy 
  UWAGA: oświadczenie dotyczy osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, które z uwagi na sytuacje kryzysowe lub zdarzenia losowe nie są w stanie przedstawić dokumentów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 – 5 ustawy.
 • Oświadczenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) , załącznik nr 4 do ustawy 
  UWAGA: oświadczenie dotyczy punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe w sytuacji gdy porada prawna nie jest udzielana przez adwokata lub radcę prawnego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij