W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Sekretariat:

50-451 Wrocław
ul. Komuny Paryskiej 39-41
tel. +48 664 151 658 (wew. 10)
faks +48 71 777 72 91
e-mail: bit@um.wroc.pl

Dyrektor Biura: Magdalena Wdowiak-Urbańczyk


Struktura:

Zespół ds. programowania i wdrażania

Kierownik: Magdalena Koprowska
pok. 18 tel. 664151658 W.13

Zespół ds. monitoringu, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna i informacji

Kierownik: Marcin Rotuski
pok. 17 tel. 664151658 W.21

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego realizuje zadania w zakresie:

 1. przygotowywania, aktualizacji, realizacji założeń Strategii ZIT WrOF;
 2. udziału w procesie naboru, oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach kompetencji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD);
 3. współpracy z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego (IZ RPO WD) w zakresie wynikającym z zawartego Porozumienia oraz innych dokumentów, w tym dokumentów programowych;
 4. sporządzania i aktualizacji dokumentów niezbędnych do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej, w tym Zestawu Instrukcji Wykonawczych (ZIW), Opisu Funkcji i Procedur (OFiP);
 5. uczestniczenia w procesie kontraktacji środków EFRR w zakresie naborów skierowanych na obszar ZIT WrOF (weryfikacja dokumentów niezbędnych do zawarcia umów o dofinansowanie);
 6. współuczestniczenia w badaniach ewaluacyjnych;
 7. prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych zgodnie kompetencjami ZIT WrOF;
 8. prowadzenia sprawozdawczości i monitoringu z zakresu działalności ZIT WrOF;
 9. analizy wyników kontroli i audytów oraz prowadzenia prac związanych z zaleceniami pokontrolnymi w ramach ZIT WrOF;
 10. udziału w postępowaniu odwoławczym w zakresie oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT WrOF;
 11. współpracy z innymi instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania RPO WD w zakresie wynikającym z zawartych Porozumień oraz innych dokumentów, w tym dokumentów programowych;
 12. przygotowania, wdrażania oraz rozliczania dotacji otrzymanych ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna;
 13. sporządzania, nadzoru i rozliczania budżetu ZIT WrOF;
 14. koordynacji prac Komitetu Sterującego ZIT WrOF oraz Rady ZIT WrOF;
 15. udziału w procesie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania;
 16. aplikowania o środki zewnętrzne i realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, a także prowadzenia sprawozdawczości w tym zakresie;
 17. współpracy z komórkami UMW oraz innymi instytucjami mającymi wpływ na realizację zadań ZIT WrOF, w zakresie wynikającym z zawartych Porozumień oraz innych dokumentów, w tym dokumentów programowych;
 18. koordynacji i realizacji wspólnych zadań dla gmin tworzących Wrocławski Obszar Funkcjonalny (WrOF) oraz pozostałych gmin mieszczących się w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym (MOF);
 19. współpracy z gminami z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz innymi instytucjami w procesie przygotowania do nowej perspektywy finansowej 2021-2027, a następnie wdrażania RPO WD 2021-2027 w zakresie wynikającym z decyzji Komitetu Sterującego ZIT WrOF oraz innym dokumentów;
 20. podejmowania inicjatyw zmierzających do zwiększenia potencjału gmin tworzących Wrocławski Obszar Funkcjonalny (WrOF) w zakresie realizacji wspólnych zadań oraz gmin spoza niego, nie zaangażowanych w proces budowy i rozwoju obszarów funkcjonalnych, a chcących realizować cele i zadania przy wykorzystaniu tego instrumentu finansowania;
 21. koordynacji realizacji opracowań/analiz służących identyfikacji wspólnych problemów oraz wypracowaniu rozwiązań dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF)/Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF);
 22. realizacji zadań wynikających z Uchwał Komitetu Sterującego ZIT WrOF.

Strona www ZIT WrOF[ (https://zitwrof.pl/)

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego