W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Staże zawodowe w Technikum na Worcella

Cel projektu:

Podniesienie kwalifikacji i kompetencji uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz zwiększenie ich mobilności i konkurencyjności na rynku pracy.

Działania w projekcie: HARMONOGRAM PROJEKTU MOBILNOŚCI EDUKACYJNEJ:

Mobilność: 12 marca 2022 – 9 kwietnia 2022, Malaga, Hiszpania

 1. Listopad - grudzień 2021 - poinformowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o projekcie, celach i założeniach projektu oraz o warunkach uczestnictwa i kryteriach rekrutacyjnych do projektu (strona internetowa szkoły, wiadomość w dzienniku elektronicznym, zebrania z rodzicami).
 2. Grudzień 2021 - powołanie zespołu projektowego, w którego skład wchodził dyrektor ZSEA, koordynatorzy projektu, opiekunowie grupy oraz księgowa. Rozdzielenie obowiązków pomiędzy członków zespołu.
 3. Styczeń 2022 - ewaluacja wstępna - ankieta pisemna sprawdzająca oczekiwania uczestników związane 
  z realizacją stażu i ich dotychczasowe doświadczenia (przeprowadzona przez pracowników ZSEA).
 4. Styczeń 2022 - przeprowadzenie rekrutacji i selekcji uczniów, którzy wyjadą na zagraniczny staż zawodowy; zgodnie z opracowanym systemem rekrutacji.
 5. Styczeń 2022 - przygotowanie dokumentów praktyk zagranicznych w ZSEA (dzienniczek i regulamin praktyk).
 6. Luty 2022 - przeprowadzenie przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego.
 7. Marzec 2022 - podpisanie umów indywidualnych z każdym z uczestników stażu.
 8. Luty 2022 - przygotowania do wyjazdu, zakup biletów do Malagi i z powrotem.
 9. Marzec 2022 - zakup ubezpieczenia dla uczestników i opiekunów na okres stażu (ubezpieczenie OC, KL 
  i NW), podpisanie umowy na transfer grupy na lotnisko Berlin Brandenburg.
 10. 12 marca 2022 – 9 kwietnia 2022 - wyjazd na staż zawodowy do Malagi; zapewnienie uczniom wsparcia 
  i opieki podczas ich pobytu za granicą; tygodniowe raporty z przebiegu praktyk przesłane przez uczestników 
  i opiekunów instytucji przyjmującej; ewaluacja śródokresowa przeprowadzona przez pracowników instytucji pośredniczącej; opracowanie raportu z przebiegu praktyk (raport opracowany wspólnie przez obie instytucje).
 11. Kwiecień 2022 - sporządzenie przez każdego ucznia raportu ze stażu oraz dostarczenie koordynatorowi zaświadczenia o odbyciu stażu, które wystawiło przedsiębiorstwo, w którym uczeń odbywał swój staż zawodowy; zamieszczenie na stronie internetowej szkoły relacji uczniów z odbytego stażu w Hiszpanii: przygotowania do konferencji i prezentacji multimedialnych promujących cele i założenia projektu.
 12. Październik 2022 - uroczysta konferencja upowszechniająca i podsumowująca staż, podczas której uczniom zostały wręczone certyfikaty Europass Mobility; uczniowie zaprezentowali przebieg swojego stażu, przygotowując prezentacje multimedialne, ulotki i materiały video.
 13. Listopad – grudzień 2022 - opracowanie i złożenie raportu końcowego.

Grupa docelowa:

Uczniowie ZSEA: uczniowie klas trzecich na podbudowie gimnazjum, kształcący się w zawodach: technik ekonomista i technik reklamy.

Realizator projektu:

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, ul. Worcella 3, 50-448 Wrocław

Partnerzy:

Euromind, Calle Salvador Noriega 7 – Entreplanta Derecha 29006 MÁLAGA, Hiszpania

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 68 645 euro
Kwota dofinansowania: 68 645 euro
Wkład Miasta: 0,00 euro

Termin realizacji: 15 miesięcy

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.09.2021
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.11.2022

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie: www.zsea.wroclaw.szkolnastrona.pl

Kontakt: ZSEA, tel. 71-798-69-09; zsea@zse.wroc.pl

Koordynator:
Iwona Pisarska
Magdalena Trzepla  

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego