W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu

logo Fundusze Europejskie Wiedza, Edukacja, Rozwój, flaga Polski, logo Unia Europejska Fundusz Spójności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Źródło finansowania: 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Cel projektu:

Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW). 

Głównym celem SCWEW jest przygotowanie przedszkola specjalnego/szkoły specjalnej/placówki specjalnej do nowej roli, polegającej na podejmowaniu działań na rzecz wdrażania edukacji włączającej, w tym do podejmowania działań informacyjnych i prowadzenia zajęć modelowych. SCWEW będzie jednym z systemowych rozwiązań na rzecz wdrażania edukacji włączającej wysokiej jakości dla wszystkich uczniów.

Działania w projekcie:

 • pomoc w opracowywaniu i dostosowywaniu programów wychowania przedszkolnego oraz nauczania, z uwzględnieniem potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy;
 • prowadzenie instruktażu dla nauczycieli;
 • pomoc w opracowywaniu indywidualnych programów dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi;
 • doradztwo w zakresie metod i strategii w pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w klasie/grupie ogólnodostępnej;
 • system konsultacji i superwizji koleżeńskich;
 • wsparcie indywidualne i grupowe dla nauczycieli, wspieranie dyrektorów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych;
 • prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych;
 • konsultacje dla rodziców i dzieci/uczniów/słuchaczy za pośrednictwem przedszkola/szkoły,
 • współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie wsparcia udzielanego przedszkolu/szkole;
 • utworzenie wypożyczalni i wypożyczanie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu specjalistycznego koniecznego do pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, a także przygotowanie kadry przedszkoli i szkół do efektywnego wykorzystania tych pomocy;
 • wspieranie rozwoju włączających społeczności lokalnych (w tym działania informacyjne, upowszechniające ideę edukacji włączającej, podnoszące świadomość władz lokalnych, pracowników innych placówek i lokalnej społeczności). 

W ramach utworzonego SCWEW zostaną uruchomione dodatkowe działania wspierające, oferowane przez PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” (CIDON), które będą świadczyły kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usługi eksperckie mające na celu optymalne zaopatrzenie osób z niepełnosprawnościami w szeroko pojmowane technologie asystujące. 

Grupa docelowa: 

 • kadra kierownicza przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, prowadząca kształcenie ogólne i/lub zawodowe;
 • nauczyciele, specjaliści, inni pracownicy przedszkoli i szkół ogólnodostępnych;
 • dzieci i młodzież oraz ich rodzice/opiekunowie prawni, głównie za pośrednictwem przedszkola lub szkoły;
 • osoby dorosłe, pobierające naukę w szkołach dla dorosłych, za pośrednictwem szkoły;
 • środowisko lokalne.

Wnioskodawca:
Gmina Wrocław

Realizator projektu:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr.10 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu

Placówki objęte wsparciem:

 • Przedszkole nr 71 "Chatka Małego Skrzatka",
 • Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza,
 • Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego,
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych,
 • Technikum nr 5 im. Jana Kilińskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 5, 

Całkowity koszt grantu: 1 426 795,30 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.11.2021 
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2023

Adres Biura Projektu:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane