W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu


Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS.06.01.02-02-0009/17-04 z dnia 21.08.2020 r.

Źródło finansowania:
Oś priorytetowa
nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”
Działanie nr 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”
Podziałanie nr 6.1.2 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną  - ZIT WrOF”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Opis projektu:
W ramach projektu powstał 1 Dzienny Dom Pomocy (do 30 miejsc), Klub Integracji Społecznej oraz rozbudowany zostanie budynek Wrocławskiego Centrum Integracji.

 1. Utworzono Dzienny Dom Pomocy przy ul. Skoczylasa 8
  Zadanie obejmowało remont i przebudowę budynku wraz z jego wyposażeniem (w tym sprzęt IT) oraz  zagospodarowanie terenu. Utworzono ośrodek wsparcia dla osób niesamodzielnych (z doświadczeniem uzależnień), obejmujący działalność terapeutyczno-opiekuńczą, świadczącą pomoc dzienną. Ośrodek umożliwi niezależne funkcjonowanie ww. osób i ich rodzin w środowisku lokalnym (poprzez deinstytucjonalizację usług - oznaczającą ograniczenie świadczenia usług z poziomu instytucjonalnego na poziom lokalnych społeczności - co przyczynia się do zapobiegania izolacji od ogółu społeczności i rodziny) oraz  podnosi jakość ich życia a także przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia we Wrocławiu poprzez  podejmowanie różnorodnych działań aktywizujących osoby bezrobotne
  oraz umożliwia aktywizację zawodową opiekunów klientów DDP.

 2. Utworzono Klub Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8
  Zadanie obejmowało remont i przebudowę budynku wraz z jego wyposażeniem (w tym sprzęt IT) oraz  zagospodarowanie terenu. KIS zapewnia działania aktywizujące, przywracające osoby -  klientów KIS, dotknięte trudną sytuacją związaną z długotrwałym pozostawaniem bez zatrudnienia i osobistym problemami, na rynek pracy. 

 3. Przebudowa siedziby Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49
  Zadanie obejmowało przebudowę i rozbudowę budynku wraz z jego wyposażeniem oraz  zagospodarowanie terenu. W wyniku prac utworzono sale: warsztatów integracyjnych, konsultacji indywidualnych oraz pracownię ceramiczną [sala arteterapii - terapia poprzez sztukę]. Pozwala to  na rozszerzenie działań dążących do przywrócenia osób, znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej i prywatnej, nieaktywnych zawodowo (będących w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) na rynek pracy poprzez reintegrację zawodową i społeczną. 

  

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie:

 • Wkład własny : 3 443 464,73 PLN
 • Kwota dofinansowania: 8 811 367,31 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 12 254 832,04 PLN

 

Jednostki Gminy zaangażowane w realizację projektu:  

 

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego