W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 26 września, od 8.00 do 13.00 COM I, będzie czynne w zakresie rej. pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 26 września, od 8.00 do 13.00 COM I, będzie czynne w zakresie rej. pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Polemika z artykułem "Plan bez konkretów"

XML

Treść

Polemika z artykułem "Plan bez konkretów" redaktor Magdaleny Kozioł, który ukazał się 4 października 2018 r. w Gazecie Wyborczej 

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Wrocławia jest wciąż w trakcie opracowania. Jego najważniejszą cechą jest to, że od samego początku, czyli od marca 2018 r. sporządzany jest z udziałem społecznym w procesie partycypacji. Obecnie ogłoszone konsultacje nie są początkiem tej partycypacji a kontynuacją długiego już procesu.

Od momentu rozpoczęcia projektu odbyło się 6 spotkań - dla mieszkańców i interesariuszy, które były kluczową częścią pracy nad dokumentem. Pozwoliły one na zebranie oczekiwań i potrzeb w zakresie przemieszczania się po mieście, potem opracowanie diagnozy stanu istniejącego, a następnie wypracowanie projektu dokumentu, który właśnie teraz wystawiony został do konsultacji. Proces partycypacyjny opierał się na w głównej mierze na pracy warsztatowej, głównie z grupą interesariuszy, w której składzie znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk, w tym rad osiedli, rady młodzieżowej, seniorów, Straży Miejskiej czy organizacji pozarządowych – pełny skład opisany jest w dokumencie. Ta wspólna praca to więc nie monolog Miasta, ale otwarta dyskusja i praca nad konkretnymi rozwiązaniami problemów. To właśnie z grupą interesariuszy wskazane zostały najpilniejsze działania poprawiające funkcjonowanie transportu w mieście. Przedstawiamy do konsultacji dokument opracowany nie zza biurka, a wypracowany wspólnie i będący odpowiedzią na realne oczekiwania społeczne. Z tego też powodu, podważanie zasadności i sposobu tworzenia dokumentu przez Redaktorkę GW – nie tylko mija się z prawdą, ale podważa pozytywny aspekt społecznego zaangażowania i współudziału mieszkańców w rozwijaniu miasta. To bynajmniej w naszej ocenie nie wypełnia pozytywnej misji, jaką powinny kreować media lokalne.

Warto też wyjaśnić, że Plan mobilności to nie dokument, który odnosi się wyłącznie do transportu zbiorowego, co mogą sugerować wybiórczo wybrane do artykułu działania z Planu mobilności jak „tabor niskopodłogowy” czy „przyjazne miejsca przystankowe”. Warto zapoznać się z jego pełną treścią zanim sformułuje się daleko idącą krytykę.

Zupełnie nietrafione jest nawiązywanie w artykule do opracowywanego w 2016 r. Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego (nazywanego Planem Transportowym) z podaniem „dramatycznej” opinii wyrażanej wówczas na jego temat. To dwa różne dokumenty o zupełnie innym charakterze – ten z 2016 to obowiązkowy dokument wymagany ustawą, będący głównie podstawą do zawierania umów przewozowych. Prezentowany projekt Planu Mobilności to dokument partycypacyjny, który obejmuje wszelkie działania z zakresu kształtowania zachowań komunikacyjnych - odnosi się do szeroko pojętego zarządzania mobilnością. Takie niemerytoryczne informacje przekazywane za pomocą prasy, dają mieszkańcom nieprawdziwe wyobrażenie o prowadzonych w mieście projektach.

Mamy wrażenie, że wskazywanie w artykule o słabościach dokumentu w kategoriach „oczywistości” czy „braku konkretów” wynika z całkowitego niezrozumienia idei jego sporządzania. Plan ten, sporządzony w oparciu o wytyczne UE, będzie dużym wsparciem, a w niektórych sytuacjach wręcz wymogiem, przy staraniach o pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania, które są w nim zawarte. Ale co ważniejsze, to także gotowe narzędzie do podejmowania decyzji, nie tylko budżetowych, z zakresu zarządzania miastem.

Dokument nie może zawierać szczegółów inwestycyjnych, takich jak: gdzie konkretnie, kiedy i jak, bo jest to przedmiotem planowania w ramach uchwały budżetowej miasta na kolejne lata. W Planie typujemy i ustawiamy w kolejności te działania, które są najpilniejsze w perspektywie następnych 5 lat i które wg interesariuszy mogą dać najwięcej pozytywnych zmian. Działania te pogrupowane są w pakiety tematyczne np. realizacja Wrocławskiego Programu Tramwajowego, podobnie jak obecnie programy w WPI np. Program pieszy czy Program rowerowy z kwotą do wydatkowania na zadania inwestycyjne, nie precyzując ich dokładnie miejscowo. Tak więc Plan jak najbardziej ma charakter partycypacyjnego WPI.

Doświadczenie z opublikowanego przez Panią Redaktor artykułu wskazuje, że warto rozmawiać, spotykać się i rozpoznać temat, zanim krytycznie i nieprawdziwie podejdzie się do jego publicznego przedstawienia.

Ponadto stwierdzenie, że "Urzędnicy nie odpowiedzieli na prośbę "Wyborczej" o rozmowę na ten temat" jest nieprawdziwe. Z chęcią spotkam się z Panią, aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości dotyczące Planu
zrównoważonej mobilności miejskiej dla Wrocławia. Proszę o wskazanie dogodnego dla Pani terminu.

Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności, Departament Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane