W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Informacja dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

W dniu 01.01.2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.), w tym przepis art. 546, stanowiący, że decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego a także decyzje o warunkach zabudowy dotyczące nieruchomości lub jej części znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego od strony odpowietrznej wygasają z dniem wejścia w życie ustawy (czyli z dniem 01.01.2018 r.).

Wygaśnięcie nie obejmie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

  • dotyczących rozbudowy, przebudowy i odbudowy istniejących obiektów liniowych
  • na podstawie których przed dniem wejścia w życie ww. ustawy wydano decyzje o pozwoleniu na budowę albo dokonano zgłoszeń, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu;
  • dotyczących zagospodarowania terenu niezwiązanego z wykonywaniem robót budowlanych lub polegającego wyłącznie na budowie drogi rowerowej, urządzeń melioracji wodnych lub budowli przeciwpowodziowych;


Prezydent Wrocławia opracuje wykaz decyzji, które wygasły z mocy ww. ustawy, w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy. Wykaz ten zostanie przekazany m. in. organowi nadzoru budowlanego oraz ogłoszony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia (http://bip.um.wroc.pl).

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią przedstawione są na mapach zagrożenia powodziowego dostępnych na stronie internetowej http://mapy.isok.gov.pl/imap/.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego