W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 26 września, od 8.00 do 13.00 COM I, będzie czynne w zakresie rej. pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 26 września, od 8.00 do 13.00 COM I, będzie czynne w zakresie rej. pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Centrum Zarządzania Kryzysowego

XML

Treść

Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Strzegomska 148
tel. +48 71 777 96 11
faks  +48 71 777 96 61
e-mail: czk@um.wroc.pl

Kierownik - Bartłomiej Bajak
ul. Strzegomska 148, pok. 104
tel. 48 71 777 96 10
e-mail: bartlomiej.bajak@um.wroc.pl


Struktura CZK:
 • gł. specjalista ds. planowania cywilnego
  ul. Strzegomska 148, pok. 101
  tel. +48 71 777 96 19 
 • st. Specjalista ds. planowania cywilnego
  ul. Strzegomska 148, pok. 101
  tel. +48 71 777 96 18 
 • specjalista ds. planowania cywilnego
  ul. Strzegomska 148, pok. 101
  tel. +48 71 777 95 32 
 • st. specjalista ds. planowania cywilnego
  ul. Strzegomska 148, pok. 102
  tel. 71 777 96 13 
 • gł. specjalista ds. nadzoru nad rozwiązaniami informatycznymi CZK
  ul. Strzegomska 148, pok. 102
  tel. +48 71 777 96 12 
 • specjalista ds. utrzymania ruchu CZK
  ul. Strzegomska 148, pok. 102
  tel. +48 71 71 777 96 14 
 • st. specjalista - technik CZK
  ul. Strzegomska 148, pok. 223
  tel. +48 71 777 95 72

Sekcja ds. Wrocławskiego Węzła Wodnego i Ochrony Przeciwpowodziowej Wrocławia 
Kierownik – Jerzy Weraksa 
ul. Strzegomska 148, pok. 103
tel. +48 71 777 96 15 
e-mail: jerzy.weraksa@um.wroc.pl  

 • gł. specjalista ds. przeciwpowodziowych
  ul. Strzegomska 148, pok. 103
  tel. +48 71 777 96 16 
 • gł. specjalista ds. przeciwpowodziowych
  ul. Strzegomska 148, pok. 103
  tel. +48 71 777 96 30 
 • specjalista ds. przeciwpowodziowych
  ul. Strzegomska 148, pok. 103
  tel. +48 71 777 96 17 


Dyżurni Centrum Zarządzania Kryzysowego 

ul. Strzegomska 148 
tel. +48 71 770 22 22 
faks +48 71 770 23 97 
e – mail: czk@um.wroc.pl

W Centrum Zarządzania Kryzysowego obsługiwane są numery telefonów służb 

 • 999 – dyspozytorzy Pogotowia Ratunkowego 
 • 997 – dyżurni Policji
 • 998 – dyżurni Państwowej Straży Pożarnej
 • 986 – dyżurni Straży Miejskiej
 • +48 71 770 22 22 – dyżurni Centrum Zarządzania Kryzysowego

Do zadań Dyżurnych Centrum Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

 1. całodobowe pełnienie dyżurów w systemie zmianowym na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta Wrocławia oraz sporządzanie raportów dziennych z przebiegu dyżurów;
 2. przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stosownie do okoliczności i kompetencji reagowanie na zaistniałe zdarzenia;
 3. przekazywanie zgłoszeń o wystąpieniu nagłych zdarzeń do właściwych służb ratowniczych i technicznych, monitorowanie i ocena zdarzenia oraz uruchomienie procedur reagowania kryzysowego;
 4. monitorowanie miejsc, w których wystąpiły nagłe zdarzenia lokalne, gromadzenie informacji dotyczących  tych zdarzeń oraz sporządzanie kart zdarzeń;
 5. informowanie władz samorządowych o wystąpieniu zdarzeń lokalnych, awariach technicznych i katastrofach naturalnych oraz przedstawianie propozycji rozwiązań;
 6. zwoływanie w trybie natychmiastowym posiedzeń Zespołu Zarządzania Kryzysowego miasta Wrocławia, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora WBZ i Kierownika CZK oraz uruchamianie akcji kurierskiej;
 7. utrzymywanie łączności i bieżąca wymiana informacji z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody, służbami, inspekcjami i strażami oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i likwidację skutków zdarzeń;
 8. analizowanie przyjmowanych zgłoszeń, kart zdarzeń, raportów dziennych oraz opracowywanie informacji dotyczących zaistniałych zdarzeń;
 9. prowadzenie ewidencji zdarzeń losowych, awarii technicznych i katastrof naturalnych, które w istotny sposób zakłóciły funkcjonowanie miasta Wrocławia oraz dokumentowanie ich przebiegu;
 10. obsługa punktu informacyjnego dla ludności w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej;
 11. koordynacja czynności prowadzonych przez Centrum zgodnie z merytorycznym zakresem działalności wydziału.

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wrocławia przystąpiło do aktualizacji bazy danych w celu jej weryfikacji i uzupełnienia. Dane osobowe wszystkich podmiotów wpisanych do bazy przetwarzane są zgodnie z zasadami jak w załączniku poniżej:

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
-  informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowych

Informator Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
- materiały do pobrania

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane