W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Słownik skrótów

7 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

STRONA W TRAKCIE AKTUALIZACJI

 • ADO - Administrator Danych Osobowych
 • BAW - Baza Aktów Własnych
 • BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 • IOD - Inspektor ochrony danych
 • CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • COM - Centrum Obsługi Mieszkańca
 • COP - Centrum Obsługo Podatnika
 • Dz. U. - Dziennik Ustaw
 • DUW - Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 • EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami
 • ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • JST - Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • KW - Księga Wieczysta
 • MKW - Miejska Komisja Wyborcza
 • MPZP - Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
 • MRK - Miejski Rzecznik Konsumentów
 • NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • NGO - skrót od angielskiej nazwy "non governmental organisations" oznaczający organizacje pozarządowe, np. fundacje.
 • NIK - Najwyższa Izba Kontroli
 • NPP - Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • OKW - Obwodowe komisje wyborcze
 • OP - Organizacja pozarządowa
 • OPP - Organizacja pożytku publicznego
 • OPZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
 • OSK - Ośrodki Szkolenia Kierowców
 • PE - Parlament Europejski
 • PGN - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
 • PIP - Państwowa Inspekcja Pracy
 • PJM - Polski Język Migowy
 • PKK - Profil Kandydata na Kierowcę
 • PKW - Państwowa Komisja Wyborcza
 • POB - Punkt Obsługi Bankowej
 • PLIP - Platforma Informacyjno-Płatnicza Wrocławia
 • POI - points of interest - punkty użyteczności
 • RCP - rejestr czynności przetwarzania
 • RIO - Regionalna Izba Obrachunkowa
 • RMW - Rada Miejska Wrocławia
 • RO - Rada Osiedla
 • RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
 • SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • SJM - System Językowo-Migowy
 • SKO - Samorządowe Kolegium Odwoławcze
 • SKP - Stacje Kontroli Pojazdów
 • SIP - System Identyfikacji Przestrzennej
 • TERYT Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny.
 • t.j.  - tekst jednolity
 • TCOM - Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca
 • UDIP - Ustawa o dostępie do informacji publicznej
 • UE - Unia Europejska
 • UMW - Urząd Miejski Wrocławia
 • UMWD - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • WBO - Wrocławski Budżet Obywatelski
 • WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • WRDPP - Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • WPI - Wieloletni Plan Inwestycyjny
 • WRS - Wrocławska Rada Seniorów
 • ZSZ - Zintegrowany System Zarządzania
 • ZITWrOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Komórki UMW

 • BBI - Biuro Bezpieczeństwa Informacji
 • BPR - Biuro Prezydenta
 • DPR - Departemnt Prezydenta
 • Biuro Wrocław Bez Barier
 • ZAW - Zespół ds. Audytu Wewnętrznego
 • WKO - Wydział Komunikacji Społecznej
 • BWZ - Biuro Współpracy z Zagranicą
 • BWU - Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
 • BRM - Biuro Rady Miejskiej Wrocławia
 • WPM - Wydział Promocji Miasta i Turystyki
 • BNW - Biuro Nadzoru Właścicielskiego
 • BRK - Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • DIT - Departament Infrastruktury i Transportu
 • BOI - Biuro Obsługi Infrastrukturalnej
 • BZM - Biuro Zrównoważonej Mobilności
 • WTR - Wydział Transportu
 • WIM - Wydział Inżynierii Miejskiej 
 • DSS - Departament Spraw Społecznych
 • WZD - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • WKL - Wydział Kultury
 • BSR - Biuro Sportu i Rekreacji
 • WSS - Wydział Partycypacji Społecznej
 • DOA - Departament Obsługi i Administracji
 • Biuro Obsługi Prawnej
 • WBZ - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • CZK - Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • WOK - Wydział Organizacyjny i Kadr
 • WOU - Wydział Obsługi Urzędu
 • WSO - Wydział Spraw Obywatelskich
 • USC - Urząd Stanu Cywilnego
 • WZP - Wydział Zamówień Publicznych
 • WKN - Wydział Kontroli
 • ZBH - Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • DFP - Departament Finansów Publicznych
 • WZF - Wydział Zarządzania Funduszami
 • WNS - Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości
 • WPO - Wydział Podatków i Opłat 
 • WZN - Wydział Zarządzania Należnościami
 • WFN - Wydział Finansowy
 • WKS - Wydział Księgowości
 • DSM - Departament Strategii i Rozwoju Miasta
 • WAZ - Wydział Architektury i Zabytków
 • WPL - Wydział Planowania Przestrzennego
 • BRG - Biuro Rozwoju Gospodarczego
 • BSM - Biuro Strategii Miasta
 • BRO - Biuro Rozwoju Organizacji
 • DEU - Departament Edukacji
 • BOE - Biuro Obsługi Edukacji
 • WPS - Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych
 • WPP - Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych
 • WFO - Wydział Finansów Oświatowych
 • DZR - Departament Zrównoważonego Rozwoju
 • WKE - Wydział Klimatu i Energii
 • WSR - Wydział Środowiska i Rolnictwa
 • DNR - Departament Nieruchomości i Eksploatacji
 • BNK - Biuro Nadzoru Komunalnego
 • WNK - Wydział Nieruchomości Komunalnych
 • WLM - Wydział Lokali Mieszkalnych
 • WSP - Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa
 • BIT - Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Jednostki i spółki miejskie

 • AMW - Archiwum Miejskie Wrocławia
 • ARAW - Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
 • CUI - Centrum Usług Informatycznych
 • MCS - Młodzieżowego Centrum Sportu
 • MCUS - Miejskie Centrum Usług Socjalnych
 • MOPS -Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
 • MPWiK - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
 • PINB - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • PUP - Powiatowy Urząd Pracy
 • SMW- Straż Miejska Wrocławia
 • TBS -Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 • WCI - Wrocławskiego Centrum Integracji
 • WCRS - Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
 • WTWK - Wrocławskiego Tor Wyścigów Konnych
 • WM - Wrocławskie Mieszkania
 • WI - Wrocławskie Inwestycje
 • WCDN - Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • ZCK - Zarządu Cmentarzy Komunalnych
 • WCOW - Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania
 • WCS - Wrocławskie Centrum Seniora
 • ZDiUM - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
 • ZGKiKM - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego
 • WTL - Wrocławski Teatr Lalek
 • WTW - Wrocławski Teatr Współczesny
 • WPT - Wrocławski Partk Technologiczny
 • WPW - Wrocławski Park Wodny
 • WZAZ - Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej
 • WZŻ - Wrocławskiego Zespołu Żłobków
 • ZIM - Zarząd Inwestycji Miejskich
 • ZOJM - Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich
 • ZZM - Zarządu Zieleni Miejskiej
 • ZZK - Zarządu Zasobu Komunalnego

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego