W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Konkurs na najlepszą realizacje architektoniczną "Piękny Wrocław"

REGULAMIN KONKURSU  „PIĘKNY WROCŁAW”

I. ORGANIZATOR


Organizatorem konkursu jest Prezydent Wrocławia przy współudziale Towarzystwa Miłośników Wrocławia. W imieniu organizatora konkurs przeprowadza Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 II.  CEL I ZADANIE KONKURSU

Celem konkursu jest promowanie architektury Wrocławia i uhonorowanie szczególnie wartościowych dokonań twórczych. Zadaniem konkursu jest wybór najlepszych obiektów spośród tych, których budowa zakończyła się w okresie poprzedzającym kolejną edycję konkursu oraz w miesiącu styczniu roku, w którym odbywa się konkursu.

 III. KATEGORIE

1. Nagrody przyznawane są w kategoriach:

a)  budynek lub obiekt użyteczności publicznej,
b)  budynek mieszkalny, wielorodzinny,
c)  budynek mieszkalny, jednorodzinny,
d)  budynek produkcyjny,
e)  obiekt inżynierski, przestrzeń publiczna.

2. Nagroda specjalna dla modernizacji obiektu historycznego.

 IV. KAPITUŁA, KRYTERIA

1. Organizator, co dwa lata, wybiera Kapitułę Nagrody „Piękny Wrocław”.

2. W skład Kapituły Nagrody „Piękny Wrocław” wchodzą:

a)  Architekt Miasta - przewodniczący,
b)  1 członek Kapituły rekomendowany przez Prezydenta Wrocławia,
c)  2 członków Kapituły rekomendowanych przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia,
d)  2 członków Kapituły rekomendowanych przez:

 • Stowarzyszenie Architektów Polskich,
 • Dolnośląską Okręgową Izbę Architektów.

3. Skład Kapituły może być poszerzony, jeśli wymaga tego specyfika zgłoszonych obiektów a także ich ilość. Każdorazowo wymaga to zgody organizatora konkursu.

4. Głównym kryterium wyboru są walory architektoniczne, przestrzenne a także funkcjonalno-użytkowe.

5. Kapituła przyznaje raz w roku nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

6. W każdej edycji konkursu są przyznawane wyróżnienia specjalne dla modernizacji obiektu historycznego. Obiekty wyróżnione są jednocześnie nominowane do nagrody specjalnej przyznawanej raz na dwa lata.

7. Po przyznaniu nagród Kapituła Konkursu nominuje nagrodzone obiekty do przyznania nagrody głównej – GRAND PRIX oraz przyznaje tę nagrodę. Obiekty nagrodzone nagrodą specjalną nie biorą udziału w rywalizacji o nagrodę główną.

V.  ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia obiektu do konkursu, po wypełnieniu karty zgłoszenia stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, może dokonać każdy.

2. W zgłoszeniu należy podać:

a)  co najmniej:

 • nazwę i rodzaj obiektu,
 • adres obiektu,
 • określenie kategorii,
 • uzasadnienie wyboru,
b)  dane dodatkowe:
 • rok zakończenia budowy,
 • informacja o zakończeniu budowy.

3. Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Towarzystwa Miłośników Wrocławia w terminie wskazanym w ogłoszeniu publikowanym co roku w Biuletynie Informacji Publicznej.


VI. NAGRODY

1. Nagrody mają charakter honorowy i przyznawane są w formie statuetki, tabliczek znamionowych oraz dyplomów.

2. Przyznaje się następujące nagrody:

a)  Nagroda główna –  GRAND PRIX:

 • statuetka – dla autora projektu,
 • miniatura statuetki, tabliczka znamionowa montowana na obiekcie – dla inwestora,
 • dyplomy – dla autora projektu, inwestora i wykonawcy.

b)  Nagroda I w każdej kategorii:

 • tabliczka znamionowa montowana na obiekcie – dla inwestora,
 • dyplomy – dla autora projektu, inwestora i wykonawcy.

c)  Nagrody II, III i po 3 wyróżnienia w każdej kategorii:

 • dyplomy – dla autora projektu, inwestora i wykonawcy.

d)  Nagroda specjalna

 • dyplomy – dla autora projektu, inwestora i wykonawcy.

e)  Wyróżnienie specjalne

 • dyplomy – dla autora projektu, inwestora i wykonawcy.

3. Kapituła może dokonać innego przydziału nagród oraz przyznać inną liczbę wyróżnień.

4.
Nagrody przyznawane są na uroczystej ceremonii w Muzeum Architektury w czasie obchodów Święta Wrocławia.

5. Fotografie nagrodzonych obiektów i dane autora projektu, inwestora i wykonawcy prezentowane są na corocznej wystawie w Muzeum Architektury, w BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz katalogu wydawanym co 5 lat.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu „Piękny Wrocław”, w tym do przygotowania protokołu, dyplomów, wystawy, katalogu konkursu oraz publikacji wyników konkursu w BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia.u Miejskiego.

2. Dane osobowe niezbędne do organizacji konkursu zbierane będą od osób, których dane dotyczą.


3. D
ane te będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody tychże osób, zgodnie z art. 7  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/.

4. P
rzy zbieraniu danych osobowych osobom, których dane dotyczą zostaną udzielone informacje zgodnie z art. 13 w/w rozporządzenia.

W imieniu Organizatora

Architekt Miasta - Piotr Fokczyński

XXVIII edycja konkursu „Piękny Wrocław”
Wyniki poprzednich edycji konkursu

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego