W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 26 września, od 8.00 do 13.00 COM I, będzie czynne w zakresie rej. pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 26 września, od 8.00 do 13.00 COM I, będzie czynne w zakresie rej. pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

XML

Treść

Sekretariat
50-156 Wrocław
ul. Bernardyńska 5
parter, pok. 01
tel. +48 71 777 94 51
faks +48 71 777 86 55
e-mail: mkz@um.wroc.pl

Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków: Magdalena Wankowska


Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków realizuje zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie miasta Wrocławia, w tym:

 1. zadania przekazane na mocy aktualnego porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Wrocławia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków;
 2. udzielanie dotacji na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie
  z zasadami przyjętymi przez Radę Miejską Wrocławia;
 3. prowadzenie i aktualizacja Gminnej ewidencji zabytków Wrocławia;
 4. zadania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, wynikające z obowiązków własnych Gminy;
 5.  współpraca z innymi instytucjami i organami administracji publicznej, a także organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego;
 6. bieżąca współpraca z Ośrodkiem ds. Światowego Dziedzictwa w Narodowym Instytucie Dziedzictwa oraz organami uczestniczącymi w działaniach na rzecz miejsc wpisanych na listę UNESCO, w tym informowanie Ośrodka o inwestycjach planowanych w strefie wpisu;
 7. prowadzenie dialogu z właścicielami oraz podmiotami zarządzającymi obiektami
  i terenami, usytuowanymi w obszarze objętym wpisem na rzecz zachowania właściwego stanu ochrony dobra;
 8. podejmowanie, konsultowanie i monitorowanie działań mających na celu racjonalne zarządzanie miejscem oraz promowanie dobrych rozwiązań organizacyjnych;
 9. zgłaszanie uwag i propozycji do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 10.  monitorowanie inwestycji realizowanych w strefie wpisu i w strefie buforowej;
 11. współtworzenie kolejnych planów działań w ramach aktualizacji Planu zarządzania
  z niezbędnymi zadaniami, przewidzianymi do realizacji w krótkiej, średniej i dłuższej perspektywie czasowej;
 12. zarządzanie informacją i tworzenie uwarunkowań do promocji obszaru objętego wpisem na Listę UNESCO;
 13. reprezentowanie Miasta na spotkaniach i konferencjach dotyczących zagadnień światowego
 14. obsługa administracyjno - techniczna Pełnomocnika ds. Rewitalizacji i Pełnomocnika ds. UNESCO.

Postępowania realizowane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków dostępne są w zakładce Poradnik Klienta


Godziny otwarcia:

 • W związku z epidemią, obsługa interesantów zawieszona. Sekretariat nie przyjmuje bezpośrednio wniosków i pism.
  Wnioski i pisma można przesyłać pocztą lub przez ePUAP lub składać, od poniedziałku do piątku, w:
  - Kancelarii Ogólnej Urzędu przy pl. Nowy Targ 1-8 parter (w godzinach 8.00-15.15)
  - filia Kancelarii Ogólnej Urzędu w COM I, przy ul. G. Zapolskiej 4, parter (w godzinach 8.00-15.15)
 • Spotkania z Dyrektorem Biura oraz Pracownikami Biura - zawieszone do odwołania.
 • Z zasobów dokumentacji Archiwum Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu można skorzystać, po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną lub mailową – zawieszone do odwołania. W sierpniu archiwum nieczynne.

 • Przyjmowanie mieszkańców przez Dyrektora Biura - w środy, po wcześniejszym umówieniu się
 • Spotkania z Dyrektorem Biura oraz Pracownikami Biura są możliwe po wcześniejszym umówieniu się
 • Z zasobów dokumentacji Archiwum Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu można skorzystać w środy i w czwartki w godzinach 13.00-15.00, po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną lub mailową.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane