Lista spraw, które można załatwić w Urzędzie zdalnie (https://bip.um.wroc.pl/artykul/888/44755/co-mozna-zalatwic-w-urzedzie-zdalnie)

Wszystkie terminy urzędowe, których ustalanie pozostaje w gestii Prezydenta Wrocławia, zostaną odpowiednio wydłużone.

Obsługa interesantów odbywać się będzie na parterze ‒ bez możliwości wejścia do pozostałych części budynków, wyłącznie w:

 • COM I przy ul.  G. Zapolskiej 4 w godz. 8.00–17.15 
 • COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godz. 8.00–17.15 
 • COM III przy ul. W. Bogusławskiego 8, 10 w godz. 8.00–17.15 
 • COM IV przy al. M. Kromera 44 w godz. 8.00–15.15 
 • COM V przy ul. Hubskiej 8-16 w godz. 8.00–15.15 
 • COP przy ul Kotlarskiej 41 w godz. 8.00–15.15 
 • USC przy ul. P. Włodkowica 20 w godz. 8.00–15.15 

Nieczynny jest punkt przy al. Karkonoskiej.

W sobotę 12 marca 2022 r., w godzinach od 8.00 do 13.00, COM I, przy ul. G. Zapolskiej 4 będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

W soboty nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja wizyty.


Informacja o sprawach, w których, podczas stanu epidemii, przyjmowani są klienci w USC (https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/45111/sprawy-w-ktorych-przyjmowani-sa-podczas-stanu-epidemii-klienci-w-usc)

W centrach obsługi będzie mogła przebywać jednorazowo liczba interesantów odpowiadająca liczbie czynnych okienek.

Wszelkie należności wobec Gminy Wrocław można wpłacać bez prowizji we wszystkich oddziałach PKO BP w granicach administracyjnych Wrocławia.

Centrum Obsługi Podatnika obsługuje  klientów telefonicznie i drogą elektroniczną, zgodnie z przedstawioną informacją (https://bip.um.wroc.pl/artykul/888/44729/wykaz-spraw-ktore-mozna-zalatwic-przez-epuap-w-wydziale-podatkow-i-oplat)

Obsługa kancelaryjna (możliwość bezpośredniego złożenia dokumentów) jest prowadzona w godzinach od 8.00 do 15.45, w obiektach przy

 • pl. Nowy Targ 1-8
  parter, pok.5 
  faks +48 71 777 86 55
  e-mail: kum@um.wroc.pl
 • ul. G. Zapolskiej 4
  parter, sala nr 4, stanowiska 6 i 7
  faks  +48 71 777 86 22
 • al. M.  Kromera 44
  parter, sala COM, pok 31
  faks  +48 71 777 92 19
 • ul. Hubska 8-16
  parter, sala nr 1, stanowisko 1

Cały czas działa również Centrum Wsparcia Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy mogą zasięgnąć informacji oraz złożyć wniosek w zakresie ulg, ujętych w ramach Wrocławskiego Pakietu Pomocowego. Od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:45-15:45, urzędnicy i eksperci czekają na przedsiębiorców pod numerami telefonów: 71 777 72 87, 71 777 73 10, 71 777 74 26.

Uruchomione są także 2 dedykowane adresy mailowe:


Zdecydowanie zaleca się ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie na rzecz wysłania korespondencji drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wykaz spraw, które można załatwić przez ePUAP w Wydziale Podatków i Opłat (https://bip.um.wroc.pl/artykul/888/44729/wykaz-spraw-ktore-mozna-zalatwic-przez-epuap-w-wydziale-podatkow-i-oplat)

Wykaz usług i elektronicznych wzorów dokumentów udostępnianych przez Urząd Miejski Wrocławia na ePUAPie  (https://bip.um.wroc.pl/artykul/239/3183/wykaz-uslug-i-elektronicznych-wzorow-dokumentow-udostepnianych-przez-urzad-miejski-wroclawia-na-epuapie)

Katalog spraw załatwianych w Urzędzie za pomocą platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/umwroclaw)

Do Państwa dyspozycji pozostaje również: