W związku ze stanem epidemii prosimy o odłożenie wszelkich spraw urzędowych.

Wszystkie terminy urzędowe, których ustalanie pozostaje w gestii Prezydenta Wrocławia, zostaną odpowiednio wydłużone.

W wyjątkowych wypadkach, tzn. gdy załatwienie sprawy wymaga osobistej obecności w urzędzie obsługa interesantów odbywać się będzie na parterze ‒ bez możliwości wejścia do pozostałych części budynków,  godz. 8.00–15.15 wyłącznie w

  • COM I przy ul.  G. Zapolskiej 4,
  • COM II przy pl. Nowy Targ 1-8,
  • COM III przy ul. W. Bogusławskiego 8, 10,
  • COM IV przy al. M. Kromera 44,
  • COM V przy ul. Hubskiej 8-16, 
  • COP przy ul Kotlarskiej 41,
  • USC przy ul. P. Włodkowica 20.

Nieczynne są:

  • punkt przy al. Karkonoskiej,
  • stanowiska obsługi podatników (sala nr 3, stanowiska 16,17,18) w COM I (G. Zapolskiej).

W dniach od 12 do 16 kwietnia 2021 r. COM I (G. Zapolskiej), COM II (pl. Nowy Targ) i COM IV (al. M. Kromera 44)  w sprawach związanych z rejestracją pojazdów będą obsługiwały wyłącznie klientów, którzy dokonali internetowej rezerwacji wizyty.
Obsługa interesantów odbywać się będzie w godz. 8.00–15.15 
Klienci, którzy nie zarezerwowali wizyty będą mogli załatwić sprawę w sobotę 10 i 24 kwietnia br.  w COM I przy ul. Zapolskiej 4 w godz. 8.00-13.00.

W COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 nieczynne są stanowiska obsługi podatników (sala nr 3, stanowiska 16,17,18).
Wszystkie sprawy, które dotychczas mieszkańcy Wrocławia załatwiali w przy ul. G. Zapolskiej 4, można nadal załatwić w COP-ie przy ul. Kotlarskiej 41 w godz. 8.00-15.15. Jednakże z powodu pandemii Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41 również pracuje w znacznie zmniejszonej obsadzie i należy liczyć się z utrudnieniami.

W soboty, 10 i 24 kwietnia 2021 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I, przy ul. G. Zapolskiej 4 będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Informacja o sprawach, w których, podczas stanu epidemii, przyjmowani są klienci w USC

Do obiektów UMW (jednym czynnym wejściem) będą wpuszczane tylko osoby, u których nie zostanie stwierdzona gorączka.

W centrach obsługi będzie mogła przebywać jednorazowo liczba interesantów odpowiadająca liczbie czynnych okienek.

Wszelkie należności wobec Gminy Wrocław można wpłacać bez prowizji we wszystkich oddziałach PKO BP w granicach administracyjnych Wrocławia.

Centrum Obsługi Podatnika obsługuje  klientów telefonicznie i drogą elektroniczną, zgodnie z przedstawioną informacją

Obsługa kancelaryjna (możliwość bezpośredniego złożenia dokumentów) jest prowadzona w obiektach przy pl. Nowy Targ 1-8 oraz ul. G. Zapolskiej 4.

Zdecydowanie zaleca się ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie na rzecz wysłania korespondencji drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wykaz spraw, które można załatwić przez ePUAP w Wydziale Podatków i Opłat.

Wykaz usług i elektronicznych wzorów dokumentów udostępnianych przez Urząd Miejski Wrocławia na ePUAPie.

Katalog spraw załatwianych w Urzędzie za pomocą platformy ePUAP

Do Państwa dyspozycji pozostaje również: