Tematem zajmuje się specjalny zespół powołany przez Prezydenta Wrocławia.

W jego skład wchodzą przedstawiciele

 

Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły (do pobrania na dole strony), w których uwzględnia się przedmiot spotkania, podjęte uzgodnienia i rekomendacje.

Obsługę administracyjno-biurową Zespołu zapewnia Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. [start] [koniec]

ZARZĄDZENIE NR 696/19 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych we Wrocławiu (http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=696/19)

Zmienione przez:

 

Zadania:

 1. opracowanie zasad zdecentralizowanego decydowania o realizacji inwestycji o istotnym znaczeniu dla jednostek pomocniczych;
 2. przygotowanie założeń nowego ustroju samorządowych jednostek pomocniczych oraz projektów aktów normatywnych w tym zakresie.


Skład:

Przedstawiciele Prezydenta Wrocławia:

 1. Jacek Pluta, pełniący funkcję Przewodniczącego Zespołu,
 2. Bohdan Aniszczyk,
 3. Sebastian Wolszczak;


Przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia:

 1. Jolanta Niezgodzka,
 2. Michał Piechel;


Przedstawiciele samorządu osiedlowego:

 1. Barbara Choinka – Rada Osiedla Księże,
 2. Sławomir Czerwiński – Rada Osiedla Maślice,
 3. Agnieszka Imiela – Sikora – Rada Osiedla Przedmieście Oławskie,
 4. Michał Kwiatkowski – Rada Osiedla Powstańców Śląskich,
 5. Grzegorz Maślanka – Rada Osiedla Karłowice – Różanka,
 6. Maciej Skórzyński – Rada Osiedla Muchobór Mały.


Więcej informacji na stronie: Reforma ustroju rad osiedli (https://www.wroclaw.pl/rozmawia/reforma-ustroju-rad-osiedli).


Algorytm Funduszu Osiedlowego - wzór dla obliczenia kwoty Funduszu - plik do pobrania w formacie .pdf (337  KB)

Komplet informacji i dokumentów - zasady, harmonogram,  algorytm dostępne sa na stronie Fundusz Osiedlowy i w załączniku Fundusz Osiedlowy - komplet dokumentów.