Brak treści artykułu

Załączniki:

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2007r. w oparciu o Uchwałę Nr VI/127/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2007r.
Lista umów jednorocznych pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2009 roku
Lista umów wieloletnich pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2009 roku
Wykaz organizacji pozarządowych, które w 2007 roku otrzymały dotacje z budżetu Miasta Wrocławia na realizację zadań publicznych
Lista organizacji pozarządowych i zadań publicznych, które zlecone zostały przez Gminę Wrocław w roku 2008
Lista umów w trybie pozakonkursowym (art. 19a ) pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2010 roku
Lista umów jednorocznych pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2010 rok
Lista umów wieloletnich pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2010 roku
Lista umów w trybie pozakonkursowym (art. 19a ) pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2011 roku
Lista umów wieloletnich pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2011 roku
Lista umów jednorocznych pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2011 roku
Lista umów w trybie pozakonkursowym (art. 19a ) pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2012 roku
Lista umów jednorocznych pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2012 roku
Lista umów wieloletnich pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2012 roku
Lista umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych realizownych w roku 2013 (art. 19a)
Lista umów wieloletnich zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2013
Lista umów jednorocznych zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2013
Lista umów jednorocznych zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2014
Lista umów wieloletnich zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2014
Lista umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych realizownych w roku 2014 (art. 19a)
Lista umów jednorocznych zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2015
Lista umów wieloletnich zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2015
Lista umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2015 (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert)
Lista umów jednorocznych i wieloletnich zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2016
Lista umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2016 (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert)
Lista umów jednorocznych i wieloletnich zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2017
Lista umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2017 (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert)
Lista umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych (na podstawie art. 19a) w 2018 roku
Lista umów jednorocznych i wieloletnich 2018
Lista umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych (na podstawie art. 19a) w 2019 roku
Lista umów jednorocznych i wieloletnich 2019
Lista umów jednorocznych i wieloletnich zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych realizowanych w 2020 roku
Lista umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację działań w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych covid-19 i innych oraz zwalczaniu ich skutków w 2020 r.
Lista umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych (na podstawie art. 19a) w 2020 roku
Lista umów jednorocznych i wieloletnich zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2021 roku
Lista umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację działań w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych covid-19 i innych oraz zwalczania ich skutków w 2021 roku
Lista umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych (na podstawie artykułu 19a) w 2021 roku
Wykaz umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację działań w 2022 roku, we współpracy z UNICEF, w celu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Wykaz umów zawartych na realizację zadań publicznych realizowanych w 2022 roku na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert
Wykaz umów jednorocznych i wieloletnich zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych realizowanych w 2022 roku
Wykaz umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację działań, na zlecenie wojewody, w celu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku