[start]Nagrody przyznaje Rada Miejska na wniosek Rady Nominacyjnej osobom i instytucjom za całokształt ich pracy na rzecz miasta.[koniec]

Tryb przyznawania nagród określa regulamin stanowiący załącznik do UCHWAŁY NR LVIII/375/93 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 stycznia 1993 roku w sprawie tytułów i nagród przyznawanych przez władze Wrocławia

***

Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 stycznia 1993 roku ustanowione zostały 3 wyróżnienia: tytuł Civitate Wratislaviensi Donatus – przyznawany osobom odgrywającym istotną rolę w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym Wrocławia, Nagroda Wrocławia – którą Rada Miejska przyznaje osobom i instytucjom za całokształt ich pracy na rzecz miasta na wniosek Komisji Nominacyjnej (do 2002 roku Rady Nominacyjnej), oraz Nagroda Prezydenta Wrocławia – przyznawana osobom i instytucjom za działalność i osiągnięcia w mijającym roku po zasięgnięciu opinii Komisji Nominacyjnej. Komisja Nominacyjna ma charakter doraźnej komisji Rady Miejskiej. W jej skład wchodzi 12 radnych, a jej pracom przewodniczy Przewodniczący Rady.
Uprawnionymi do składania wniosków o nadanie Nagrody Wrocławia są: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia i jej komisje oraz Prezydent Wrocławia, a także organizacje działające na terenie miasta.
O Nagrodę Prezydenta Wrocławia wnioskować mogą: Prezydent Wrocławia, komisje Rady Miejskiej i pozostałe organizacje. Wszystkie wnioski kierowane są bezpośrednio do Komisji Nominacyjnej. Obydwa rodzaje nagród są przyznawane corocznie 24 VI – w dniu Święta Wrocławia, a zarazem patrona miasta, św. Jana Chrzciciela.

 ***

rok 2017


rok 2016


rok 2015


rok 2014

 

rok 2013

 

rok 2012

 

rok 2011

 

rok 2010

 • Karol Bal
 • Władysław Frasyniuk
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu
 • Jerzy Bogdan Kos
 • NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk

 

rok 2009

 • Andrzej Nabzdyk
 • Romuald Siepsiak
 • Stanisław Wysocki
 • Bronisław Zathey
 • Związek Polaków na Białorusi

 

rok 2008

 • Alicja Zawisza
 • Jerzy Czernik
 • Tadeusz Krasoń
 • Józef Łukaszewicz
 • Jan Ślęk

 

rok 2007

 • Józef Dudek
 • Natalia Lach-Lachowicz
 • Kornel Morawiecki
 • Arcybiskupi Komitet Charytatywny
 • Teatr Pieśń Kozła

 

rok 2006

 

rok 2005

 • Ks. Stanisław Orzechowski
 • Janusz Degler
 • Parafia pod wezwaniem św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej i parafia pod wezwaniem św. Antoniego przy ul. Kasprowicza
 • Dolnośląska Izba Gospodarcza

 

rok 2004

 • Paweł Jarodzki
 • Wojciech Wrzesiński
 • Henryk Rossa
 • Wydział Aktorski PWST we Wrocławiu

 

rok 2003

 • Jan Chorostkowski
 • Jan Kaczmarek
 • Wanda Toboła
 • Dzielnica Wzajemnego Szacunku

 

rok 2002

 • Hans Hallgren
 • Czesław Hernas
 • Bogdan Ludkowski
 • Leon Kieres
 • Uniwersytet Wrocławski

 

rok 2001

 • Maria i August Wilhelm Hectowie
 • Ewa Szumańska - Szmorlińska
 • Renata Mauer - Różańska
 • Notatnik Teatralny

 

rok 2000

 • Stefan Arczyński
 • Sylwester Chęciński
 • Jan Miodek
 • Miesięcznik ODRA

 

rok 1999

 • Janina Bogusławska – Jaworska
 • Maciej Łagiewski
 • Kabaret "ELITA"

 

rok 1998

 • Tadeusz Zipser
 • Marek Rostecki
 • Zespół Architektów:
  - Wacław Hryniewicz
  - Wojciech Jarząbek
  - Jan Matkowski

 

rok 1997

 • Wojciech Dzieduszycki
 • Jan Feliks Sarosiek
 • Wydawnictwo Dolnośląskie

 

rok 1996

 • Stanisław Miękisz
 • Andrzej Wiszniewski
 • Zespół Rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu

 

rok 1995

 1. Andrzej Jochelson
 2. Dolnośląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Wrocławiu

 

rok 1994

 • Marek Dyżewski
 • Ewa Unger
 • Wanda Tomaszewska
 • Dawna Polonia Wrocławska

 

rok 1993

 • Roman Aftanazy
 • Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta


Załączniki:

Informacje o osobach i instytucjach uhonorowanych przez wroclawski samorząd w latach 1993-2008
Informacje o osobach i instytucjach nagrodzonych w roku 2011
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2012
Uhonorowani przez Wrocławski Samorząd w 2013 roku
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2014
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2015
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2016