[start]Nagrody przyznaje Rada Miejska na wniosek Rady Nominacyjnej osobom i instytucjom za całokształt ich pracy na rzecz miasta.[koniec]

Tryb przyznawania nagród określa regulamin stanowiący załącznik do UCHWAŁY NR LVIII/375/93 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 stycznia 1993 roku w sprawie tytułów i nagród przyznawanych przez władze Wrocławia

***

Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 stycznia 1993 roku ustanowione zostały 3 wyróżnienia: tytuł Civitate Wratislaviensi Donatus – przyznawany osobom odgrywającym istotną rolę w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym Wrocławia, Nagroda Wrocławia – którą Rada Miejska przyznaje osobom i instytucjom za całokształt ich pracy na rzecz miasta na wniosek Komisji Nominacyjnej (do 2002 roku Rady Nominacyjnej), oraz Nagroda Prezydenta Wrocławia – przyznawana osobom i instytucjom za działalność i osiągnięcia w mijającym roku po zasięgnięciu opinii Komisji Nominacyjnej. Komisja Nominacyjna ma charakter doraźnej komisji Rady Miejskiej. W jej skład wchodzi 12 radnych, a jej pracom przewodniczy Przewodniczący Rady.
Uprawnionymi do składania wniosków o nadanie Nagrody Wrocławia są: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia i jej komisje oraz Prezydent Wrocławia, a także organizacje działające na terenie miasta.
O Nagrodę Prezydenta Wrocławia wnioskować mogą: Prezydent Wrocławia, komisje Rady Miejskiej i pozostałe organizacje. Wszystkie wnioski kierowane są bezpośrednio do Komisji Nominacyjnej. Obydwa rodzaje nagród są przyznawane corocznie 24 VI – w dniu Święta Wrocławia, a zarazem patrona miasta, św. Jana Chrzciciela.

 ***

 

rok 2015

 1. Ewa Czermak
 2. Adam Nowotarski
 3. Igor Salamon
 4. Józef Zapędzki
 5. Klub Ludzi ze znakiem „P”


rok 2014

 1. Ks. Adam Drwięga
 2. Wanda Izdebska - siostra Anatolia ze zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej
 3. prof. Roman Kołacz
 4. Wojciech Siwek
 5. prof. Krzysztof Szwagrzyk
 6. Centrum im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego

 

rok 2013

 1. Abp Marian Gołębiewski
 2. Anna Hannowa
 3. Mieczysław Łopatka
 4. Janusz Sybis
 5. Teatr "Arka"

 

rok 2012

 1. Jan Biliszczuk
 2. Ryszard Jadach
 3. Włodzimierz Szomański
 4. Kazimierz Tumski
 5. Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne

 

rok 2011

 1. Annette Bussmann
 2. Wiesława Drojecka
 3. Bogusław Litwiniec
 4. Wojciech Witkiewicz
 5. Region Wrocławski NZS

 

rok 2010

 1. Karol Bal
 2. Władysław Frasyniuk
 3. Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika we Wrocławi
 4. Jerzy Bogdan Kos
 5. NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk

 

rok 2009

 1. Andrzej Nabzdyk
 2. Romuald Siepsiak
 3. Stanisław Wysocki
 4. Bronisław Zathey
 5. Związek Polaków na Białorusi

 

rok 2008

 1. Alicja Zawisza
 2. Jerzy Czernik
 3. Tadeusz Krasoń
 4. Józef Łukaszewicz
 5. Jan Ślęk

 

rok 2007

 1. Józef Dudek
 2. Natalia Lach-Lachowicz
 3. Kornel Morawiecki
 4. Arcybiskupi Komitet Charytatywny
 5. Teatr Pieśń Kozła

 

rok 2006

 1. Rene Engel
 2. Ryszard Lackner
 3. Walentyna Krystyna Wnuk
 4. Konwent 00. Bonifratrów prowadzący Hospicjum przy ul. Poświęckiej
 5. Departament la Vienne

 

rok 2005

 1. Ks. Stanisław Orzechowski
 2. Janusz Degler
 3. Parafia pod wezwaniem św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej i parafia pod wezwaniem św. Antoniego przy ul. Kasprowicza
 4. Dolnośląska Izba Gospodarcza

 

rok 2004

 1. Paweł Jarodzki
 2. Wojciech Wrzesiński
 3. Henryk Rossa
 4. Wydział Aktorski PWST we Wrocławiu

 

rok 2003

 1. Jan Chorostkowski
 2. Jan Kaczmarek
 3. Wanda Toboła
 4. Dzielnica Wzajemnego Szacunku

 

rok 2002

 1. Hans Hallgren
 2. Czesław Hernas
 3. Bogdan Ludkowski
 4. Leon Kieres
 5. Uniwersytet Wrocławski

 

rok 2001

 1. Maria i August Wilhelm Hectowie
 2. Ewa Szumańska - Szmorlińska
 3. Renata Mauer - Różańska
 4. Notatnik Teatralny

 

rok 2000

 1. Stanisław Arczyński
 2. Sylwester Chęciński
 3. Jan Miodek
 4. Miesięcznik ODRA

 

rok 1999

 1. Janina Bogusławska – Jaworska
 2. Maciej Łagiewski
 3. Kabaret "ELITA"

 

rok 1998

 1. Tadeusz Zipser
 2. Marek Rostecki
 3. Zespół Architektów:
  - Wacław Hryniewicz
  - Wojciech Jarząbek
  - Jan Matkowski

 

rok 1997

 1. Wojciech Dzieduszycki
 2. Jan Feliks Sarosiek
 3. Wydawnictwo Dolnośląskie

 

rok 1996

 1. Stanisław Miękisz
 2. Andrzej Wiszniewski
 3. Zespół Rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu

 

rok 1995

 1. Andrzej Jochelson
 2. Dolnośląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Wrocławiu

 

rok 1994

 1. Marek Dyżewski
 2. Ewa Unger
 3. Wanda Tomaszewska
 4. Dawna Polonia Wrocławska

 

rok 1993

 1. Roman Aftanazy
 2. Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta


Załączniki:

Informacje o osobach i instytucjach uhonorowanych przez wroclawski samorząd w latach 1993-2008
Informacje o osobach i instytucjach nagrodzonych w roku 2011
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2012
Uhonorowani przez Wrocławski Samorząd w 2013 roku
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2014