[start]Nagrody przyznaje Rada Miejska na wniosek Komisji Nominacyjnej osobom i instytucjom za całokształt ich pracy na rzecz miasta.[koniec]

Tryb przyznawania nagród określa Regulamin przyznawania tytułów i nagród przez władze Wrocławia: https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/60722/

***

Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 stycznia 1993 roku ustanowione zostały 3 wyróżnienia: tytuł Civitate Wratislaviensi Donatus – przyznawany osobom odgrywającym istotną rolę w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym Wrocławia, Nagroda Wrocławia – którą Rada Miejska przyznaje osobom i instytucjom za całokształt ich pracy na rzecz miasta na wniosek Komisji Nominacyjnej (do 2002 roku Rady Nominacyjnej), oraz Nagroda Prezydenta Wrocławia – przyznawana osobom i instytucjom za działalność i osiągnięcia w mijającym roku po zasięgnięciu opinii Komisji Nominacyjnej. Komisja Nominacyjna ma charakter doraźnej komisji Rady Miejskiej. W jej skład wchodzi 12 radnych.

Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie Nagrody Wrocławia są: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia oraz jej komisje, kluby i radni, ponadto Prezydent Wrocławia, instytucje i organizacje działające na terenie miasta, a także Rady Osiedli i mieszkańcy Wrocławia.

Wnioski w sprawie przyznania Nagrody Wrocławia składa się do Komisji Nominacyjnej w ustalonym przez nią terminie. Nagrody są przyznawane corocznie 24 czerwca – w dniu Święta Wrocławia, a zarazem patrona miasta, św. Jana Chrzciciela.

 •  ***

rok 2022

 • Adam Komar – prezes Fundacji „Potrafię Pomóc”, za wieloletnią działalność społeczną na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • Lechosław Kazimierz Stefanow – założyciel dyskusyjnego Klubu „Spotkanie i Dialog”, za działalność na rzecz przemian demokratycznych;
 • Andrzej Ziemiański – związany z Wrocławiem autor literatury fantasy i science fiction;
 • Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowska Fundacja im. św. Jadwigi – za wieloletnią praktyczną realizację idei pojednania polsko-niemieckiego i ukraińskiego;
 • Fundacja Ukraina – powstała we Wrocławiu, za wszechstronne wspieranie migrantów pochodzenia ukraińskiego w integracji z polskim społeczeństwem.

rok 2021

 • Anna Kraucz-Miękus,
 • Tadeusz Pawłowski,
 • Kinga Preis,
 • Fundacja „Promyk Słońca”,
 • Fundacja Ogólnopolski Strajk Kobiet.

rok 2020

 • Prof. Alicja Chybicka,
 • Bogusław Danielewski,
 • Prof. Marcin Drąg,
 • Prof. Piotr Szyber,
 • Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne.

rok 2019

 • Józef Kazimierz Jagielski,
 • Andrzej Kübler,
 • Paweł Banaś,
 • Andrzej Maria Turkiewicz,
 • Regionalna Rada Olimpijska we Wrocławiu,
 • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział we Wrocławiu.

rok 2018

 • Bogusław Klimsa,
 • Ewa Kobel,
 • Prof. Bogdan Łazarkiewicz,
 • Tomasz Skrzypek,
 • Maria Woś,
 • Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Polar-Whirlpool.

rok 2017

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

rok 2011

rok 2010

 • Karol Bal,
 • Władysław Frasyniuk,
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu,
 • Jerzy Bogdan Kos,
 • NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk.

rok 2009

 • Andrzej Nabzdyk,
 • Romuald Siepsiak,
 • Stanisław Wysocki,
 • Bronisław Zathey,
 • Związek Polaków na Białorusi.

rok 2008

 • Alicja Zawisza,
 • Jerzy Czernik,
 • Tadeusz Krasoń,
 • Józef Łukaszewicz,
 • Jan Ślęk.

rok 2007

 • Józef Dudek,
 • Natalia Lach-Lachowicz,
 • Kornel Morawiecki,
 • Arcybiskupi Komitet Charytatywny,
 • Teatr Pieśń Kozła.

rok 2006

rok 2005

 • Ks. Stanisław Orzechowski,
 • Janusz Degler,
 • Parafia pod wezwaniem św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej i parafia pod wezwaniem św. Antoniego przy ul. Kasprowicza,
 • Dolnośląska Izba Gospodarcza.

rok 2004

 • Paweł Jarodzki,
 • Wojciech Wrzesiński,
 • Henryk Rossa,
 • Wydział Aktorski PWST we Wrocławiu.

rok 2003

 • Jan Chorostkowski,
 • Jan Kaczmarek,
 • Wanda Toboła,
 • Dzielnica Wzajemnego Szacunku.

rok 2002

 • Hans Hallgren,
 • Czesław Hernas,
 • Bogdan Ludkowski,
 • Leon Kieres,
 • Uniwersytet Wrocławski.

rok 2001

 • Maria i August Wilhelm Hectowie,
 • Ewa Szumańska - Szmorlińska,
 • Renata Mauer - Różańska,
 • Notatnik Teatralny.

rok 2000

 • Stefan Arczyński,
 • Sylwester Chęciński,
 • Jan Miodek,
 • Miesięcznik ODRA.

rok 1999

 • Janina Bogusławska – Jaworska,
 • Maciej Łagiewski,
 • Kabaret "ELITA".

rok 1998

 • Tadeusz Zipser,
 • Marek Rostecki,
 • Zespół Architektów:
  • Wacław Hryniewicz,
  • Wojciech Jarząbek,
  • Jan Matkowski.

rok 1997

 • Wojciech Dzieduszycki,
 • Jan Feliks Sarosiek,
 • Wydawnictwo Dolnośląskie.

rok 1996

 • Stanisław Miękisz,
 • Andrzej Wiszniewski,
 • Zespół Rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu.

rok 1995

 • Andrzej Jochelson,
 • Dolnośląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Wrocławiu.

rok 1994

 • Marek Dyżewski,
 • Ewa Unger,
 • Wanda Tomaszewska,
 • Dawna Polonia Wrocławska.

rok 1993

 • Roman Aftanazy,
 • Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta.


Załączniki:

Informacje o osobach i instytucjach uhonorowanych przez wroclawski samorząd w latach 1993-2008
Informacje o osobach i instytucjach nagrodzonych w roku 2011
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2012
Uhonorowani przez Wrocławski Samorząd w 2013 roku
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2014
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2015
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2016
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2017