[start]Nagrody przyznaje Prezydent po zasięgnięciu opinii Rady Nominacyjnej osobom i instytucjom za ich działalność i osiągnięcia w mijającym roku.[koniec]

Tryb przyznawania nagród określa regulamin stanowiący załącznik do UCHWAŁY NR LVIII/375/93 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 stycznia 1993 roku w sprawie tytułów i nagród przyznawanych przez władze Wrocławia

***

Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 stycznia 1993 roku ustanowione zostały 3 wyróżnienia: tytuł Civitate Wratislaviensi Donatus – przyznawany osobom odgrywającym istotną rolę w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym Wrocławia, Nagroda Wrocławia – którą Rada Miejska przyznaje osobom i instytucjom za całokształt ich pracy na rzecz miasta na wniosek Komisji Nominacyjnej (do 2002 roku Rady Nominacyjnej), oraz Nagroda Prezydenta Wrocławia – przyznawana osobom i instytucjom za działalność i osiągnięcia w mijającym roku po zasięgnięciu opinii Komisji Nominacyjnej. Komisja Nominacyjna ma charakter doraźnej komisji Rady Miejskiej. W jej skład wchodzi 12 radnych, a jej pracom przewodniczy Przewodniczący Rady.
Uprawnionymi do składania wniosków o nadanie Nagrody Wrocławia są: Przewodniczący Rady Miejskiej
Wrocławia i jej komisje oraz Prezydent Wrocławia, a także organizacje działające na terenie miasta.
O Nagrodę Prezydenta Wrocławia wnioskować mogą: Prezydent Wrocławia, komisje Rady Miejskiej i pozostałe organizacje. Wszystkie wnioski kierowane są bezpośrednio do Komisji Nominacyjnej. Obydwa rodzaje nagród są przyznawane corocznie 24 VI – w dniu Święta Wrocławia, a zarazem patrona miasta, św. Jana Chrzciciela.

 ***

 

 

 

rok 2016

 

 1. Marian Dymalski
 2. Andrzej Kosendiak
 3. Paweł Marchewka
 4. Krzysztof Jakubczak
 5. Wincenty Mazurec
 6. Prof. Piotr Ponikowski
 7. Fundacja HOBBIT


rok 2015

 1. Daniel Richard Marian Davies
 2. Roman Duda
 3. Grzegorz Dzik
 4. Aleksandra Kubas-Kruk
 5. Ewa Skrzywanek
 6. Mariusz Urbanek
 7. Herbert Wilhelm Wirth
 8. Wanda Ziembicka-Has


rok 2014

 1. prof. Józef Hałas
 2. Martin Ring
 3. Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Rodziny "Nurt"
 4. Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Dolnośląski

 

 rok 2013

 1. Waldemar Krzystek
 2. Aleksander Mazur
 3. Mateusz Morawiecki
 4. Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
 5. Zespół redakcyjny Telewizji Dolnośląskiej TeDe

 

rok 2012

 1. Erazm Humienny
 2. Marek Suchy
 3. Zbigniew Rybczyński
 4. Marek Bojarski
 5. WKS Śląsk Wrocław

 

rok 2011

 1. Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 2. Krzysztof Domarecki
 3. Roman Gutek
 4. Piotr Małachowski
 5. Jarosław Pieniak

 

rok 2010

 1. Małgorzata Mikołajczyk
 2. Dolnośląska Izba Gospodarcza
 3. Jarosław Fret
 4. Tomasz Merta
 5. prof. Czesław Radzikowski

 

rok 2009

 1. Ewa Kobel
 2. Stowarzyszenie Wratislaviae Amici
 3. Bogusław Ogrodnik
 4. Krzysztof Skowroński
 5. prof. Aleksandra Kubicz
 6. prof. Kazimiera Anna Wilk
 7. Piotr Freyberg

 

rok 2008

 1. Katolickie RadioRodzina - ks. Cezary Chwilczyński
 2. Krzysztof Kuliński
 3. ATM Grupa S.A. - Tomasz Kurzewski
 4. Portal „Nasza-Klasa&quot- Maciej Popowicz, Paweł Olchawa, Michał Bartoszkiewicz, Łukasz Adziński
 5. Krzysztof Wincza

 

rok 2007

 1. Stanisław Dróżdż
 2. Beata Maciejewska
 3. Jan Słowikowski
 4. Krzysztof Turkowski
 5. Mieczysław Zlat

 

rok 2006

 1. Ewa Bohdanowicz
 2. Ks. Prałat Zdzisław Peszkowski
 3. Prof. Tadeusz Luty
 4. Marek Krajewski 
 5. Bente Kahan

 

rok 2005

 1. Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Akademii Medycznej we Wrocławiu
 2. Ks. Andrzej Dziełak i ks. Mirosław Drzewiecki
 3. Roman Kołakowski
 4. Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

 

rok 2004

 1. Krzysztof Bojda
 2. Elżbieta Popławska - Dobijewska
 3. Krystyna Miłobędzka
 4. Włodzimierz Szostek
 5. Formacja Chłopięca „Legitymacje” – wyróżnienie specjalne
  - Sambor Dudziński,
  - Konrad  Imiela,
  - Cezary Studniak

 

rok 2003

 1. Hans Vontobel
 2. Wojciech Kościelniak
 3. Komenda Dolnośląskiej Chorągwi ZHP
 4. XIV LO im. Polonii Belgijskiej
 5. Ewa Michnik - nagroda specjalna

 

rok 2002

 1. Galeria OPUS
 2. Małgorzata Gorący
 3. Marek Danielak

 

rok 2001

 1. Lech Janerka
 2. Twórcy wystawy „Wrocław 2000 – moje miasto”:
  - Michał Jędrzejewski,
  - Włodzimierz Dolatowski,
  - Mieczysław Piróg, 
  - Stanisław Lose
 3. Sztafeta lekkoatletów:
  - Piotr Rysiukiewicz,
  - Robert Maćkowiak,
  - Jacek Bocian,
  - Józef Lisowski

 

rok 2000

 1. Tymoteusz Karpowicz
 2. Marek Zieliński
 3. Aleksandra Kurzak
 4. Tomasz Broda
 5. Ryszard Tomaszewski

 

rok 1999

 1. Prof. Aleksandra Kubicz
 2. Ewa Michnik
 3. Urszula Włodarczyk

 

rok 1998

 1. Fundacja Proscen i Teatr K2
 2. Open Studio/WRO
 3. Ryszard Mazur
 4. Stefan Placek

 

rok 1997

 1. Renata Mauer
 2. Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 3. Ogród Botaniczny
 4. Marcin Płaza

 

rok 1996

 1. Janusz Zaleski i Jacek Weksler
 2. Wojciech Kościelniak
 3. Arkadiusz Koniecki

 

rok 1995

 1. Jan Jakub Kolski
 2. PWST
 3. Pismo Artystyczne FORMAT
 4. Związek Polskich Artystów Plastyków
 5. Adolf Juzwenko

 

rok 1994

 1. Jerzy Woźniak
 2. Tadeusz Strugała
 3. Wydawnictwo Dolnośląskie
 4. Teatr Lalek

 

rok 1993

 1. Mariusz Hermansdorfer
 2. Teatr Polski
 3. Notatnik Teatralny
 4. Ks. Franciszek Głód

 

rok 1992

 1. Tadeusz Różewicz
 2. Miesięcznik „Odra”
 3. Igor Przegrodzki
 4. Józef Cynar
 5. Orkiestra Kameralna „Leopoldinum”
 6. Krzysztof Pełech

 Załączniki:

Informacje o osobach i instytucjach uhonorowanych przez wroclawski samorząd w latach 1993-2008
Informacje o osobach i instytucjach nagrodzonych w roku 2011
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2012
Uhonorowani przez Wrocławski Samorząd w 2013 roku
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2014
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2015