[start]Nagrody przyznaje Prezydent po zasięgnięciu opinii Rady Nominacyjnej osobom i instytucjom za ich działalność i osiągnięcia w mijającym roku.[koniec]

Tryb przyznawania nagród określa regulamin stanowiący załącznik do UCHWAŁY NR LVIII/375/93 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 stycznia 1993 roku w sprawie tytułów i nagród przyznawanych przez władze Wrocławia (http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=LVIII/375/93)

***

Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 stycznia 1993 roku ustanowione zostały 3 wyróżnienia: tytuł Civitate Wratislaviensi Donatus – przyznawany osobom odgrywającym istotną rolę w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym Wrocławia, Nagroda Wrocławia – którą Rada Miejska przyznaje osobom i instytucjom za całokształt ich pracy na rzecz miasta na wniosek Komisji Nominacyjnej (do 2002 roku Rady Nominacyjnej), oraz Nagroda Prezydenta Wrocławia – przyznawana osobom i instytucjom za działalność i osiągnięcia w mijającym roku po zasięgnięciu opinii Komisji Nominacyjnej. Komisja Nominacyjna ma charakter doraźnej komisji Rady Miejskiej. W jej skład wchodzi 12 radnych, a jej pracom przewodniczy Przewodniczący Rady.
Uprawnionymi do składania wniosków o nadanie Nagrody Wrocławia są: Przewodniczący Rady Miejskiej
Wrocławia i jej komisje oraz Prezydent Wrocławia, a także organizacje działające na terenie miasta.
O Nagrodę Prezydenta Wrocławia wnioskować mogą: Prezydent Wrocławia, komisje Rady Miejskiej i pozostałe organizacje. Wszystkie wnioski kierowane są bezpośrednio do Komisji Nominacyjnej. Obydwa rodzaje nagród są przyznawane corocznie 24 VI – w dniu Święta Wrocławia, a zarazem patrona miasta, św. Jana Chrzciciela.

 ***

rok 2020

 • Towarzystwo Miłośników Wrocławia,
 • Andrzej Hrehorowicz,
 • Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu,
 • Dr inż. Zbigniew Sebastian,
 • Prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Simon,
 • Stowarzyszenie Non In Solo Pane Vid(v)it Homo,
 • Firma Techland.

rok 2019

 • Zbigniew Czwojda,
 • Małgorzata Młynarska,
 • Andrzej Jacek Ptak,
 • Fundacja "Kierunek Przygoda",
 • Luxon LED.

 

rok 2018

 • Prof. Andrzej Lange,
 • Józef Lisowski,
 • Palarnia Etno Café,
 • Fundacja OK, Art,
 • The World Games – Adam Roczek i Marcin Przychodny.

 
rok 2017

 

rok 2016


rok 2015


rok 2014

 

 rok 2013

 

rok 2012

 

rok 2011

 

rok 2010

 • Małgorzata Mikołajczyk,
 • Dolnośląska Izba Gospodarcza,
 • Jarosław Fret,
 • Tomasz Merta,
 • prof. Czesław Radzikowski.

 

rok 2009

 • Ewa Kobel,
 • Stowarzyszenie Wratislaviae Amici,
 • Bogusław Ogrodnik,
 • Krzysztof Skowroński,
 • Prof. Aleksandra Kubicz,
 • Prof. Kazimiera Anna Wilk,
 • Piotr Freyberg.

 

rok 2008

 • Katolickie RadioRodzina - ks. Cezary Chwilczyński,
 • Krzysztof Kuliński,
 • ATM Grupa S.A. - Tomasz Kurzewski,
 • Portal „Nasza-Klasa&quot- Maciej Popowicz, Paweł Olchawa, Michał Bartoszkiewicz, Łukasz Adziński,
 • Krzysztof Wincza.

 

rok 2007

 • Stanisław Dróżdż,
 • Beata Maciejewska,
 • Jan Słowikowski,
 • Krzysztof Turkowski,
 • Mieczysław Zlat.

 

rok 2006

 • Ewa Bohdanowicz,
 • Ks. Prałat Zdzisław Peszkowski,
 • Prof. Tadeusz Luty,
 • Marek Krajewski,
 • Bente Kahan.

 

rok 2005

 • Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Akademii Medycznej we Wrocławiu,
 • Ks. Andrzej Dziełak i ks. Mirosław Drzewiecki,
 • Roman Kołakowski,
 • Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

 

rok 2004

 • Krzysztof Bojda,
 • Elżbieta Popławska - Dobijewska,
 • Krystyna Miłobędzka,
 • Włodzimierz Szostek,
 • Formacja Chłopięca „Legitymacje” – wyróżnienie specjalne:
  • Sambor Dudziński,
  • Konrad  Imiela,
  • Cezary Studniak.

 

rok 2003

 • Hans Vontobel,
 • Wojciech Kościelniak,
 • Komenda Dolnośląskiej Chorągwi ZHP,
 • XIV LO im. Polonii Belgijskiej,
 • Ewa Michnik - nagroda specjalna.

 

rok 2002

 • Galeria OPUS,
 • Małgorzata Gorący,
 • Marek Danielak.

 

rok 2001

 • Lech Janerka,
 • Twórcy wystawy „Wrocław 2000 – moje miasto”:
  • Michał Jędrzejewski,
  • Włodzimierz Dolatowski,
  • Mieczysław Piróg,
  • Stanisław Lose.
 • Sztafeta lekkoatletów:
  • Piotr Rysiukiewicz,
  • Robert Maćkowiak,
  • Jacek Bocian,
  • Józef Lisowski.

 

rok 2000

 • Tymoteusz Karpowicz,
 • Marek Zieliński,
 • Aleksandra Kurzak,
 • Tomasz Broda,
 • Ryszard Tomaszewski.

 

rok 1999

 • Prof. Aleksandra Kubicz,
 • Ewa Michnik,
 • Urszula Włodarczyk.

 

rok 1998

 • Fundacja Proscen i Teatr K2,
 • Open Studio/WRO,
 • Ryszard Mazur,
 • Stefan Placek.

 

rok 1997

 • Renata Mauer,
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Ogród Botaniczny,
 • Marcin Płaza.

 

rok 1996

 • Janusz Zaleski i Jacek Weksler,
 • Wojciech Kościelniak,
 • Arkadiusz Koniecki.

 

rok 1995

 • Jan Jakub Kolski,
 • PWST,
 • Pismo Artystyczne FORMAT,
 • Związek Polskich Artystów Plastyków,
 • Adolf Juzwenko.

 

rok 1994

 • Jerzy Woźniak,
 • Tadeusz Strugała,
 • Wydawnictwo Dolnośląskie,
 • Teatr Lalek.

 

rok 1993

 • Mariusz Hermansdorfer,
 • Teatr Polski,
 • Notatnik Teatralny,
 • Ks. Franciszek Głód.

 

rok 1992

 • Tadeusz Różewicz,
 • Miesięcznik „Odra”,
 • Igor Przegrodzki,
 • Józef Cynar,
 • Orkiestra Kameralna „Leopoldinum”,
 • Krzysztof Pełech.


Załączniki:

Informacje o osobach i instytucjach uhonorowanych przez wroclawski samorząd w latach 1993-2008
Informacje o osobach i instytucjach nagrodzonych w roku 2011
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2012
Uhonorowani przez Wrocławski Samorząd w 2013 roku
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2014
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2015
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2016
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2017