[start]Nagrody przyznaje Prezydent po zasięgnięciu opinii Rady Nominacyjnej osobom i instytucjom za ich działalność i osiągnięcia w mijającym roku.[koniec]

Tryb przyznawania nagród określa regulamin stanowiący załącznik do UCHWAŁY NR LVIII/375/93 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 stycznia 1993 roku w sprawie tytułów i nagród przyznawanych przez władze Wrocławia

***

Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 stycznia 1993 roku ustanowione zostały 3 wyróżnienia: tytuł Civitate Wratislaviensi Donatus – przyznawany osobom odgrywającym istotną rolę w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym Wrocławia, Nagroda Wrocławia – którą Rada Miejska przyznaje osobom i instytucjom za całokształt ich pracy na rzecz miasta na wniosek Komisji Nominacyjnej (do 2002 roku Rady Nominacyjnej), oraz Nagroda Prezydenta Wrocławia – przyznawana osobom i instytucjom za działalność i osiągnięcia w mijającym roku po zasięgnięciu opinii Komisji Nominacyjnej. Komisja Nominacyjna ma charakter doraźnej komisji Rady Miejskiej. W jej skład wchodzi 12 radnych, a jej pracom przewodniczy Przewodniczący Rady.
Uprawnionymi do składania wniosków o nadanie Nagrody Wrocławia są: Przewodniczący Rady Miejskiej
Wrocławia i jej komisje oraz Prezydent Wrocławia, a także organizacje działające na terenie miasta.
O Nagrodę Prezydenta Wrocławia wnioskować mogą: Prezydent Wrocławia, komisje Rady Miejskiej i pozostałe organizacje. Wszystkie wnioski kierowane są bezpośrednio do Komisji Nominacyjnej. Obydwa rodzaje nagród są przyznawane corocznie 24 VI – w dniu Święta Wrocławia, a zarazem patrona miasta, św. Jana Chrzciciela.

 ***

 

 

rok 2019

 • Zbigniew Czwojda
 • Małgorzata Młynarska
 • Andrzej Jacek Ptak
 • Fundacja "Kierunek Przygoda"
 • Luxon LED

 

rok 2018

 • Prof. Andrzej Lange
 • Józef Lisowski
 • Palarnia Etno Café
 • Fundacja OK, Art
 • The World Games – Adam Roczek i Marcin Przychodny

 
rok 2017

 

rok 2016


rok 2015


rok 2014

 

 rok 2013

 

rok 2012

 

rok 2011

 

rok 2010

 • Małgorzata Mikołajczyk
 • Dolnośląska Izba Gospodarcza
 • Jarosław Fret
 • Tomasz Merta
 • prof. Czesław Radzikowski

 

rok 2009

 • Ewa Kobel
 • Stowarzyszenie Wratislaviae Amici
 • Bogusław Ogrodnik
 • Krzysztof Skowroński
 • Prof. Aleksandra Kubicz
 • Prof. Kazimiera Anna Wilk
 • Piotr Freyberg

 

rok 2008

 • Katolickie RadioRodzina - ks. Cezary Chwilczyński
 • Krzysztof Kuliński
 • ATM Grupa S.A. - Tomasz Kurzewski
 • Portal „Nasza-Klasa&quot- Maciej Popowicz, Paweł Olchawa, Michał Bartoszkiewicz, Łukasz Adziński
 • Krzysztof Wincza

 

rok 2007

 • Stanisław Dróżdż
 • Beata Maciejewska
 • Jan Słowikowski
 • Krzysztof Turkowski
 • Mieczysław Zlat

 

rok 2006

 • Ewa Bohdanowicz
 • Ks. Prałat Zdzisław Peszkowski
 • Prof. Tadeusz Luty
 • Marek Krajewski 
 • Bente Kahan

 

rok 2005

 • Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • Ks. Andrzej Dziełak i ks. Mirosław Drzewiecki
 • Roman Kołakowski
 • Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

 

rok 2004

 • Krzysztof Bojda
 • Elżbieta Popławska - Dobijewska
 • Krystyna Miłobędzka
 • Włodzimierz Szostek
 • Formacja Chłopięca „Legitymacje” – wyróżnienie specjalne
  - Sambor Dudziński,
  - Konrad  Imiela,
  - Cezary Studniak

 

rok 2003

 • Hans Vontobel
 • Wojciech Kościelniak
 • Komenda Dolnośląskiej Chorągwi ZHP
 • XIV LO im. Polonii Belgijskiej
 • Ewa Michnik - nagroda specjalna

 

rok 2002

 • Galeria OPUS
 • Małgorzata Gorący
 • Marek Danielak

 

rok 2001

 • Lech Janerka
 • Twórcy wystawy „Wrocław 2000 – moje miasto”:
  - Michał Jędrzejewski,
  - Włodzimierz Dolatowski,
  - Mieczysław Piróg, 
  - Stanisław Lose
 • Sztafeta lekkoatletów:
  - Piotr Rysiukiewicz,
  - Robert Maćkowiak,
  - Jacek Bocian,
  - Józef Lisowski

 

rok 2000

 • Tymoteusz Karpowicz
 • Marek Zieliński
 • Aleksandra Kurzak
 • Tomasz Broda
 • Ryszard Tomaszewski

 

rok 1999

 • Prof. Aleksandra Kubicz
 • Ewa Michnik
 • Urszula Włodarczyk

 

rok 1998

 • Fundacja Proscen i Teatr K2
 • Open Studio/WRO
 • Ryszard Mazur
 • Stefan Placek

 

rok 1997

 • Renata Mauer
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Ogród Botaniczny
 • Marcin Płaza

 

rok 1996

 • Janusz Zaleski i Jacek Weksler
 • Wojciech Kościelniak
 • Arkadiusz Koniecki

 

rok 1995

 • Jan Jakub Kolski
 • PWST
 • Pismo Artystyczne FORMAT
 • Związek Polskich Artystów Plastyków
 • Adolf Juzwenko

 

rok 1994

 • Jerzy Woźniak
 • Tadeusz Strugała
 • Wydawnictwo Dolnośląskie
 • Teatr Lalek

 

rok 1993

 • Mariusz Hermansdorfer
 • Teatr Polski
 • Notatnik Teatralny
 • Ks. Franciszek Głód

 

rok 1992

 • Tadeusz Różewicz
 • Miesięcznik „Odra”
 • Igor Przegrodzki
 • Józef Cynar
 • Orkiestra Kameralna „Leopoldinum”
 • Krzysztof Pełech

 Załączniki:

Informacje o osobach i instytucjach uhonorowanych przez wroclawski samorząd w latach 1993-2008
Informacje o osobach i instytucjach nagrodzonych w roku 2011
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2012
Uhonorowani przez Wrocławski Samorząd w 2013 roku
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2014
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2015
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2016
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2017