[start]Tytuł przyznaje Rada Miejska wybitnym osobom, odgrywającym istotną rolę w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym.[koniec]

Tryb przyznawania nagród określa regulamin stanowiący załącznik do UCHWAŁY NR LVIII/375/93 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 stycznia 1993 roku w sprawie tytułów i nagród przyznawanych przez władze Wrocławia

***

Honorowe obywatelstwo
Nowożytna historia tej zaszczytniej godności, nadawanej osobie o wielkich zasługach i ogromnym autorytecie moralnym, sięga czasów rewolucji francuskiej (fr. bourgeois honoraire). W 1792 roku rząd rewolucyjnej Francji nadał zaszczytny tytuł honorowego obywatela Francji Tadeuszowi Kościuszce jako wyraz uznania dla jego walki o ideały wolności. W tym samym roku tytuł ten otrzymał również Fryderyk Schiller za rewolucyjne przesłanie Zbójców.
Honorowe obywatelstwo przyznawane jest na całym świecie, zarówno przez państwa, jak i regiony oraz miasta. Otrzymują je artyści, pisarze, uczeni, politycy, osoby zasłużone dla kraju lub lokalnej społeczności, organizacje i instytucje. Jednym z bardziej znanych -– i niezwykle rzadkim, gdyż jak dotąd zdarzyło się to tylko siedem razy – przykładów nadania tytułu honorowego obywatelstwa USA było przyznanie tej godności przez Kongres USA jako pierwszemu w 1963 roku Winstonowi Churchillowi. Jako siódmy otrzymał ten tytuł pośmiertnie w 2009 roku Kazimierz Pułaski.

Honorowe obywatelstwo Wrocławia
Nadawane jest przez władze miejskie w celu wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla Wrocławia. Tytuł przyznawano osobom piastującym wysokie urzędy, przede wszystkim politykom i wojskowym. Obywatelstwo tytularne otrzymały osoby spoza Wrocławia: politycy, uczeni, literaci, i artyści. Niektórzy z nich urodzili się lub zmarli we Wrocławiu.
Po raz pierwszy Rada Miejska Wrocławia przyznała tytuł honorowego obywatela miasta w 1870 roku. Otrzymał go Carl Ludwig August baron von Ende, starosta powiatu ziemskiego wrocławskiego. Do 1933 roku uhonorowano 24 osoby, m.in. niezwykle zasłużonego dla Wrocławia nadburmistrza Georga Bendera oraz pisarza Gerharda Hauptmanna, laureata nagrody Nobla z 1912 roku. W 1993 roku Rada Miejska Wrocławia ustanowiła tytuł Civitate Wrativiensi Donatus. Jako pierwszego uhonorowano tym tytułem prof. Alfreda Jahna, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1962–1968.

*** 

 

rok 2017

 • Bente Kahan
 • Włodzimierz Jarmundowicz
 • Jerzy Kapłański

rok 2016


rok 2015


rok 2014

 

rok 2013

 

rok 2012

 

rok 2011

 

rok 2010

 • Aleksandra Natalli-Świat
 • Władysław Stasiak
 • Jerzy Szmajdziński

 

rok 2009

 • Urszula Kozioł

 

rok 2008

 • XIV Dalajlama Tybetu

 

rok 2007

 • Kurt Masur

 

rok 2006

 

rok 2005

 • Lech Wałęsa

 

rok 2004

 

rok 2003

 • Andrzej Wajda

 

rok 2002

 • prof. Norman Davies

 

rok 2001

 • Vaclav Havel

 

rok 2000

 • Jan Nowak Jeziorański

 

rok 1998

 • Jerzy Grotowski

 

rok 1997

 

rok 1996

 • Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz

 

rok 1995

 • Henryk Tomaszewski

 

rok 1994

 • Tadeusz Różewicz

 

rok 1993

 • prof. Alfred Jahn


Załączniki:

Informacje o osobach i instytucjach uhonorowanych przez wroclawski samorząd w latach 1993-2008
Informacje o osobach i instytucjach nagrodzonych w roku 2011
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2012
Uhonorowani przez Wrocławski Samorząd w 2013 roku
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2014
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2015
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2016