[start]Tytuł przyznaje Rada Miejska wybitnym osobom, odgrywającym istotną rolę w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym.[koniec]

Tryb przyznawania tytułu określa Regulamin przyznawania tytułów i nagród przez władze Wrocławia: https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/60722/

***

Honorowe obywatelstwo

Nowożytna historia tej zaszczytniej godności, nadawanej osobie o wielkich zasługach i ogromnym autorytecie moralnym, sięga czasów rewolucji francuskiej (fr. bourgeois honoraire). W 1792 roku rząd rewolucyjnej Francji nadał zaszczytny tytuł honorowego obywatela Francji Tadeuszowi Kościuszce jako wyraz uznania dla jego walki o ideały wolności. W tym samym roku tytuł ten otrzymał również Fryderyk Schiller za rewolucyjne przesłanie Zbójców.
Honorowe obywatelstwo przyznawane jest na całym świecie, zarówno przez państwa, jak i regiony oraz miasta. Otrzymują je artyści, pisarze, uczeni, politycy, osoby zasłużone dla kraju lub lokalnej społeczności, organizacje i instytucje. Jednym z bardziej znanych -– i niezwykle rzadkim, gdyż jak dotąd zdarzyło się to tylko siedem razy – przykładów nadania tytułu honorowego obywatelstwa USA było przyznanie tej godności przez Kongres USA jako pierwszemu w 1963 roku Winstonowi Churchillowi. Jako siódmy otrzymał ten tytuł pośmiertnie w 2009 roku Kazimierz Pułaski.

Honorowe obywatelstwo Wrocławia

Nadawane jest przez władze miejskie w celu wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla Wrocławia. Tytuł przyznawano osobom piastującym wysokie urzędy, przede wszystkim politykom i wojskowym. Obywatelstwo tytularne otrzymały osoby spoza Wrocławia: politycy, uczeni, literaci, i artyści. Niektórzy z nich urodzili się lub zmarli we Wrocławiu.
Do 1933 roku uhonorowano m.in. niezwykle zasłużonego dla Wrocławia nadburmistrza Georga Bendera oraz pisarza Gerharda Hauptmanna, laureata nagrody Nobla z 1912 roku. W 1993 roku Rada Miejska Wrocławia ustanowiła tytuł Civitate Wrativiensi Donatus. Jako pierwszego uhonorowano tym tytułem prof. Alfreda Jahna, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1962–1968.

***

rok 2020

 • Renata Mauer-Różańska.

rok 2020

 • Maciej Łagiewski.

rok 2019

 • Olga Tokarczuk.

rok 2018

 • Prof. Stanisław Kulczyński,
 • Jerzy Woźniak.

rok 2017

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

rok 2011

rok 2010

 • Aleksandra Natalli-Świat,
 • Władysław Stasiak,
 • Jerzy Szmajdziński.

rok 2009

 • Urszula Kozioł.

rok 2008

 • XIV Dalajlama Tybetu.

rok 2007

 • Kurt Masur.

rok 2006

rok 2005

 • Lech Wałęsa.

rok 2004

rok 2003

 • Andrzej Wajda.

rok 2002

 • Prof. Norman Davies.

rok 2001

 • Vaclav Havel.

rok 2000

 • Jan Nowak Jeziorański.

rok 1998

 • Jerzy Grotowski.

rok 1997

rok 1996

 • Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz - 20 listopada 2020 r. Rada Miejska Wrocławia odebrała Kard. Henrykowi Gulbinowiczowi tytuł Civitate Wratislaviensi Donatus.

rok 1995

 • Henryk Tomaszewski.

rok 1994

 • Tadeusz Różewicz.

rok 1993

 • Prof. Alfred Jahn.


Załączniki:

Informacje o osobach i instytucjach uhonorowanych przez wroclawski samorząd w latach 1993-2008
Informacje o osobach i instytucjach nagrodzonych w roku 2011
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2012
Uhonorowani przez Wrocławski Samorząd w 2013 roku
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2014
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2015
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2016
Osoby i instytucje nagrodzone w roku 2017