Wyjaśnienia dla przedsiębiorców w sprawie stosowania zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach Wrocławskiego Pakietu Pomocowego wraz przykładową korektą deklaracji DN-1.

Najczęściej zadawane pytania w sprawie fotowoltaiki i zwolnień od podatku od nieruchomości

Dodatkowe informacje o instalacjach fotowoltaicznych


Od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny.[start] [koniec]
Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN-1
Nowe formularze należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia deklaracji lub korekty powstał po 30 czerwca 2019 r. W pozostałych sprawach należy nadal stosować formularze, które wynikają z uchwał Rady Miejskiej Wrocławia.
Przypominamy o obowiązku składania wraz z deklaracją załączników: ZDN-1 oraz ZDN-2 (tylko w przypadku zadeklarowania w deklaracji zwolnienia od podatku).
W załączniku ZDN-1 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - należy obecnie wykazać wszystkie budowle zgłoszone w deklaracji z podaniem m.in. nazwy budowli, numeru inwentarzowego, położenia oraz wartości.


[start] [koniec]UWAGA!

 • Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z objaśnieniami Ministerstwa Finansów jak prawidłowo obliczyć podstawy opodatkowania, wysokość zobowiązania podatkowego, rat podatku oraz jak prawidłowo wypełnić załączniki do deklaracji.
 • W związku z wymogiem używania formularzy deklaracji o dokładnie określonym formacie zwracamy uwagę, iż niektóre drukarki (szczególnie laserowe) mogą drukować formularze w sposób nieprawidłowy, "obcinając" końcowy fragment strony i drukując go na następnej stronie.
  Strony formularza muszą zachować oryginalne formatowanie wielkości i kroju czcionek, w związku z powyższym nie można zmieniać formatowania w celu uzyskania wydruku na żądanej ilości stron.
  W przypadku braku możliwości poprawnego wydruku formularza, druki można uzyskać w:
  • Wydziale Podatków i Opłat UM Wrocławia, ul. W. Bogusławskiego 8,10, pokój 502, 505, 527
  • Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41
  • Centrum Obsługi Mieszkańca przy ul. G. Zapolskiej 4

 • Należy pamiętać o bezwzględnym obowiązku posługiwania się nowym oznaczeniem PKD według nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. (Dz.U. nr 251, poz. 1885).
 • Na stronie ZGKiKM można odszukać identyfikator geodezyjny działki po wybraniu "szukaj" (ikona lupy) i wpisaniu ulicy oraz numeru domu. Identyfikator działki jest dostępny - po wybraniu działki na mapie - w oknie Informacja o obiekcie w części OSNOWA/EGIB.
 • Podatek od nieruchomości należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego otrzymany pocztą.
  Numer konta podany w deklaracji przeznaczony jest dla składających deklarację po raz pierwszy.


Informacje dotyczące pełnomocnictw (w tym aktualne druki/formularze) udzielanych w sprawach podatkowych.Załączniki:

Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek od nieruchomości (wersja edytowalna)
Załącznik ZDN-1 do deklaracji
Załącznik ZDN-1 do deklaracji (wersja edytowalna)
Załącznik ZDN-2 do deklaracji
Załącznik ZDN-2 do deklaracji (wersja edytowalna)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych