Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 14 165 391,37 zł brutto.Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1
Projekt umowy - Załącznik nr 2
Formularze oświadczeń - Załacznik 3 oraz 4.1
Formularz oferty - Załacznik nr 4
JEDZ - Załącznik 4.2
Formularze oświadczeń - Załacznik 4.3 - 4.6
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowany Załącznik nr 3 i 4.1
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowany Załącznik nr 3 i 4.1
Informacja z sesji otwarcia ofert