Termin realizacji zadania:

rozpoczęcie 04.12.2020r. zakończenie 31.12.2020r.

Opis zadania publicznego:

Zakup środków ochrony indywidualnej, zapobiegających rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych i zwalczanie ich skutków, w placówkach świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, chorób lub niepełnosprawności skierowanych do ośrodka na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej.

Wysokość środków:

131 000 zł;

Wysokość dofinansowania lub sfinansowania jednego projektu nie może przekraczać kwoty 40 000 zł ;

W ramach niniejszego naboru jeden podmiot może złożyć jedną ofertę.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Partycypacji Społecznej.Załączniki:

Zaproszenie Prezydenta Wrocławia do składania ofert