Szczegółowy opis działania systemu znajdą Państwo po kliknięciu w obrazek poniżej:

Polski Język Migowy (PJM) jest naturalnym językiem wizualno-przestrzennym służącym do komunikowania się osób Głuchych, tj. bez używania narządu słuchu.

PJM jest językiem opierającym się na swoim odrębnym od języka polskiego słownictwie i systemie gramatycznym. Fakt ten często powoduje trudności u osób Głuchych ze zrozumieniem tekstu pisanego w języku polskim, natomiast osoby nieznające języka migowego mają trudność ze zrozumieniem zdań napisanych przez osoby Głuche.

Właśnie z tego powodu firma Migam.org chcąc zlikwidować barierę komunikacyjną pomiędzy osobami Głuchymi a słyszącymi pracownikami obsługi klientów uruchomiła usługę tłumacza języka migowego on-line pod nazwą „Tłumacz Migam”, polegającą na natychmiastowym połączeniu wideo z tłumaczem języka migowego z dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę i z podłączeniem do Internetu (przeglądarka internetowa, aplikacja mobilna).

Aby umożliwić osobom Głuchym pełen dostęp do informacji Migam.org tłumaczy także na Polski Język Migowy teksty, artykuły, książki oraz materiały video (w tym reklamy, filmy informacyjne oraz instruktażowe).


Kliknij poniżej i połącz się on-line z tłumaczem, który pomoże Ci w załatwieniu sprawy w Urzędzie Miejskim Wrocławia.


Tłumacz łączy się z Telefonicznym Centrum Obsługi Mieszkańca Urzędu w celu pozyskania odpowiedniej informacji 
w godz. od 8.00 do 15.00.

Szczegółowy opis działania systemu znajdą Państwo na stronie https://migam.org/pl/tlumacz-migam

Do poprawnego połączenia z naszymi tłumaczami potrzebne jest: 
  1. urządzenie (tablet, laptop, komputer) z dostępem do przedniej kamery, mikrofonu oraz głośnika lub słuchawek, 
  2. odpowiednio skonfigurowana sieć internetowa. W przypadku kłopotów z połączeniem proszę skontaktować się ze swoim dostawcą/administratorem sieci,
  3. aktualna wersja przeglądarki Chrome lub Firefox.  
lub aplikacja na smartfona. 

Więcej informacji na stronie:
https://tlumacz.migam.org/

Jeśli załatwiana sprawa wymaga bezpośredniej wizyty w Urzędzie można skorzystać z pomocy tłumacza, który przyjdzie z Państwem do Urzędu. Trzeba się jednak z nim wcześniej umówić.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8853/usluga-tlumaczenia-jezyka-migowego-podczas-wizyty-w-umw