Uwaga!
Ze względu na wyczerpanie środków przeznaczonych na realizację programu  ZŁAP DESZCZ  w 2020 roku  informujemy, że nabór wniosków został zakończony.


3 lutego 2020 r. Biuro Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia rozpoczęło nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2020 można składać do 30 września 2020  r.

Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr XII/302/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019 r.

 

logo programu i zdjęcia przedstawiające sposoby na łapanie deszczu

W celu ułatwienia mieszkańcom przyjęcia rozwiązania oraz oszacowania jego kosztów, Biuro Wody i Energii przygotowało Katalog dobrych praktyk. W opracowaniu tym można znaleźć przykładowe rozwiązania objęte Programem.Załączniki:

Ogłoszenie
Wniosek o udzielenie dotacji
Pełnomocnictwo
Wniosek o rozliczenie dotacji
Oświadczenie dot. zakupu materiałów
Specyfikacja roślin
Protokół wykonania zadania zgodnie z przeznaczeniem
Oświadczenie