Zamawiający informuje, że zostały zamieszczone Załączniki od 2 do 2.8 do SIWZ w formie edytowalnej zapisane w programie Word.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że wiążącą wersją załączników jest wersja plików zapisanych w formacie PDF.