[start]Ogłoszenie Prezydenta Wrocławia o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu „Plan adaptacji Miasta Wrocław do zmian klimatu do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.[koniec]

Wnioski i uwagi do projektu „Planu adaptacji Miasta Wrocław do zmian klimatu do roku 2030” oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w dniach od 19 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.:

  1. na piśmie na adres:
    Urząd Miejski Wrocławia
    ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław
    Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu
  2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko – projekt dokumentu „Plan adaptacji Miasta Wrocław do zmian klimatu do roku 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko” na adres: e–mail: bpk@um.wroc.pl
  3. osobiście w sekretariacie Biura Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45.


Wnioski i uwagi powinny być składane na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony.Załączniki:

Ogłoszenie Przydenta
Projekt Planu adaptacji Miasta Wrocław do zmian klimatu do roku 2030
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „Plan adaptacji Wrocław do zmian klimatu do roku 2030”
Załącznik nr 3 do Prognozy
Załącznik nr 1 do Prognozy
Załącznik nr 1 do Prognozy
Opinia Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu do projektu Planu adaptacji Miasta Wrocław do zmian klimatu do roku 2030
Formularz wniosków i uwag
Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030