Prawo lokalne - baza aktów prawnych

Nowa baza aktów prawnych dostępna pod adresem https://baw.um.wroc.pl/ obejmuje wszystkie uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Rady Miejskiej Wrocławia oraz zarządzenia Prezydenta Wrocławia. Dokonana migracja danych -  z uwagi na różnice technologiczne pomiędzy starym i nowym systemem  - w wielu miejscach wymaga poprawy. Niemniej można już korzystać z nowej bazy. Szukając dodatkowych informacji do aktów wprowadzonych przed datą jej uruchomienia  należy w pierwszej kolejności klikać zakładkę Informacje dodatkowe/Adnotacje (znajdują się tam informacje przeniesione ze starej bazy) a następnie Relacje (zawiera informacje wprowadzane w nowej bazie). Widoczny Skorowidz w starej bazie dotyczył wyłącznie aktów prawa miejscowego i w nowej będzie sukcesywnie uzupełniany tak jak będą porządkowane metadane aktu prawnego pod kątem nowej bazy. 
Za przejściowe niedoskonałości i utrudnienia związane z wdrożeniem przepraszamy.

Dotychczasowa baza aktów prawnych obejmująca dokumenty wydane do 14.06.2021 r. również jest dostępna: http://uchwaly.um.wroc.pl.

Udostępnione elektroniczne wersje aktów prawnych mają wyłącznie charakter informacyjny.

Akty prawne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia  są udostępniane na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Szczegółowe informacje o terminie, sposobie i formie udostępniania informacji znajdują się na stronie Udostępnianie informacji publicznej.

***

Objaśnienia skrótów:
RMW - Rada Miejska Wrocławia
PW - Prezydent Wrocławia
ZM - Zarząd Miasta Wrocławia
BU RMW - Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia
NSA - Naczelny Sąd Administracyjny
WSA - Wojewódzki Sąd Administracyjny

***

Biuletyny Urzędowe Rady Miejskiej Wrocławia:

***

Stanowienie aktów prawnych 

Wydruki aktów normatywnych
zawartych w dziennikach urzędowych i w zbiorach aktów prawa miejscowego wydawane są w:

 • Kancelarii Prezydenta
  Sukiennice 9, parter
 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  Kancelaria ogólna, sala S4 (wejście od ul. W. Bogusławskiego)
 • COM II
  pl. Nowy Targ 1-8
  punkt informacji ogólnej
 • Sekretariacie Biura Rady Miejskiej - w zakresie aktów prawa miejscowego
  Sukiennice 9, II piętro, pok. 202


ZARZĄDZENIE NR 4442/16 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w Urzędzie Miejskim Wrocławia