grafika osoba niepełnosprawna na wózku Centrum Obsługi Podatnika
ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław


Kierownik: Mariola Graczyk
parter, pokój nr 1

Informacja:

 • tel. +48 71 777 87 97; 71 777 80 10; 71 777 88 04
 • tel. + 48 71 777 88 06 -  w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • tel. +48 71 777 82 53 - w sprawie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach
 • faks +48 71 777 88 11

Czynne:

 • ul. Kotlarska 41, sala obsługi - parter
  poniedziałek - piątek od 8:00 do 15:15
 • ul. G. Zapolskiej 4
  sala nr 3, stanowisko nr 16, 17, 18
  poniedziałek - piątek od 8:00 do 15:15


UWAGA!!!

Od dnia 2 stycznia 2019 r., wszyscy właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy oraz inne podmioty wytwarzające odpady komunalne, mogą składać wypełnione druki
Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia - Centrum Obsługi Podatnika, przy ul. Kotlarskiej 41 i ul. G. Zapolskiej 4.

Co można załatwić w Centrum Obsługi Podatnika:

1. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

 • złożyć Informację o nieruchomościach, gruntach i lasach (IN-1, IR-1, IL-1),
 • złożyć Deklarację na podatek od nieruchomości (DN-1)
 • złożyć Deklarację na podatek rolny, leśny (DR-1, DL-1)
 • uzyskać informację o stanie konta podatnika, o kwocie do zapłaty lub zwrocie nadpłat

2. Podatek od środków transportowych

 • złożyć Deklarację na podatek od środków transportowych (DT-1)
 • uzyskać informację o stanie konta podatnika, wskazanie kwoty do zapłaty
 • złożyć informację dotyczące zakupu, zbycia lub czasowego wycofania pojazdu z ruchu

3. Opłata skarbowa

 • uzyskać informację o opłacie skarbowej
 • złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej

4. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów i innych należności nie podatkowych

 • zgłosić zmianę użytkownika wieczystego
 • uzyskać informację o stanie konta, o kwocie do zapłaty lub zwrocie nadpłat
 • uzyskać informację o dzierżawie terenu 

5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • złożyć Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • uzyskać informację o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • uzyskać informację o stanie konta, o kwocie do zapłaty lub zwrocie nadpłat

6. Zaświadczenia

 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych

7. Potwierdzić Profil Zaufany


8. Dokonać aktualizacji danych kontaktowych w sprawach dotyczących podatków i opłat
pobieranych przez Gminę Wrocław
Zgłoszenie aktualizacyjne danych kontaktowych (druk do pobrania)


UWAGA!!!

 • Druki i formularze podatkowe znajdują się:  TUTAJ
  (linki przy wyszczególnionych dokumentach prowadzą do stron, z których można pobrać odpowiednie druki i formularze)

 • Dokładny opis procedur/spraw jakie można załatwić w COP znajduje się w zakładce Poradnik Klienta
  Proponowane kryteria wyszukiwania:
  - kategoria sprawy - podatki, opłaty
  lub
  - komórka  odpowiedzialna: Wydział Podatków i Opłat

Zarezerwuj wizytę online


W Centrum Obsługi Podatnika można również:

 

Za pomocą portalu informacyjno-płatniczego PLIP, można sprawdzić oraz zapłacić zobowiązania podatkowe (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od środków transportowych oraz łączne zobowiązanie pieniężne). 

 

(fot. M.Mieloch)