Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego
Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu
Zmiana (1) uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu
Zmiana (2) uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu
Zmiana (3) uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
Uzasadnienie zgodnie z art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami