W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Mieszkania dla seniorów na osiedlu Nowe Żerniki - nabór wniosków osób zainteresowanych najem lokali w przypadku ich zwolnienia

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy lokale mieszkalne
Komórka odpowiedzialna Wydział Lokali Mieszkalnych
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

COM IIpl. Nowy Targ 1-8, parter, pok. 12

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek  7.45–15.45

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

O najem lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby, które:

 1. ukończyły 60 lat;
 2. złożą kompletnie wypełniony wniosek;
 3. złożą oświadczenie o nieposiadaniu w dniu objęcia lokalu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego we Wrocławiu – dotyczy wnioskodawcy oraz osób zgłoszonych do zamieszkiwania;
 4. w sytuacji posiadania tytułu prawnego do lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław, złożą oświadczenia o rozwiązaniu najmu lokalu na zasadzie porozumienia stron z dniem protokolarnego przekazania mieszkania w zasobie TBS;
 5. spełnią kryterium dochodowe, zgodnie z którym średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzednim nie przekroczy:
  1. w gospodarstwie jednoosobowym – 5 295,32 zł,
  2. w gospodarstwie dwuosobowym – 7 413,45 zł,
  3. w gospodarstwie trzyosobowym – 10 237,62 zł,
  4. w gospodarstwie czteroosobowym – 12 002,73 zł,
  5. w gospodarstwie pięcioosobowym – 14 473,88 zł*;
 6. spełnią kryterium minimalnego miesięcznego dochodu:
  1. 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym – tj. 2 382,66 zł
  2. 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym – tj. 1 588,44 zł

* Kryterium określono zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377, 1561 i 2456 oraz z 2023 r. poz. 185 i 28) z uwzględnieniem Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2021 r. 

Opłaty:

Bezpłatne

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Nabór wniosków osób zainteresowanych najmem lokalu w budynku przy ul. K. Bieńkowskiego 22 i ul. T. Brzozy 25 we Wrocławiu prowadzony będzie przez Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 27.03.2023 r.  do 31.03.2023 r. 

Procedura służąca opracowaniu listy osób zainteresowanych najmem mieszkań przeznaczonych dla seniorów na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu w przypadku zwolnienia lokalu w przyszłości, np. w wyniku rezygnacji dotychczasowego najemcy, zostanie przeprowadzona przez Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Podstawa prawna:

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • formularz wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu;
 • deklaracja o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim;
 • zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzednim przez osobę ubiegającą się o najem oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkiwania (zawierające informacje o przychodzie, dochodzie, podatku należnym, składkach na ubezpieczenia społeczne oraz składce na ubezpieczenie zdrowotne);
 • inne dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów dających podstawę do naliczenia punktacji przy ocenie wniosków.

UWAGA:

 1. Po zwolnieniu lokalu, przed skierowaniem do zawarcia umowy najmu osoby ujętej na liście ponownej weryfikacji będzie podlegało spełnienie: kryterium dotyczącego średniego miesięcznego dochodu uzyskanego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana będzie umowa najmu wskazanego w art. 7a ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, kryterium minimalnego miesięcznego dochodu oraz wymogu nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego we Wrocławiu. Przyszli najemcy będą zobowiązani do udokumentowania spełnienia ww. wymagań analogicznie, jak na etapie ubiegania się o ujęcie na liście. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków uniemożliwi zawarcie umowy najmu.
 2. W pierwszej kolejności do zawarcia umowy najmu kierowani będą seniorzy, którzy w ramach postępowań prowadzonych przez Gminę Wrocław zobowiążą się do rozwiązania umowy najmu zajmowanego dotychczas mieszkania i przekazania go Gminie w uzgodnionym terminie, jeśli jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami dotyczącymi najemcy lub zajmowanego przez niego dotychczas gminnego lokalu mieszkalnego.

Załączniki

Wniosek pdf, 470 kB
Wniosek docx, 27 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego