W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu w inwestycji TBS Wrocław Sp. z o.o. - LEŚNICA IX we Wrocławiu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy lokale mieszkalne
Komórka odpowiedzialna Wydział Lokali Mieszkalnych
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

COM II
pl. Nowy Targ 1-8
parter, pok. 12

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek  7.45–15.45

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

O najem lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby, które:

 1. nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego na terenie Gminy Wrocław, a w przypadku posiadania takiego tytułu złożą oświadczenie, iż do dnia podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego wyzbędą się posiadanego tytułu prawnego;
 2. wykażą średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o najem lokalu, który nie przekracza dochodu:
  1. w gospodarstwie jednoosobowym – 5 295,32 zł,
  2. w gospodarstwie dwuosobowym – 7 413,45 zł,
  3. w gospodarstwie trzyosobowym – 10 237,62 zł,
  4. w gospodarstwie czteroosobowym – 12 002,73 zł,
  5. w gospodarstwie pięcioosobowym – 14 473,88 zł*
 3. posiadają zdolność czynszową tj. udokumentują osiąganie średniomiesięcznego minimalnego dochodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego, w wysokości:
  1. 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym – tj. 2382,66 zł  zł
  2. 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym – tj. 1588,44 zł
   - w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

* Kryterium określono zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r.  o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377,1561 i 2456 oraz z 2023 r. poz. 28 i 185) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 z 2022 r., poz. 807,1561 i 2456 oraz  z 2023 r., poz. 185), z uwzględnieniem Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2021 r.

Opłaty:

Bezpłatne

Termin i sposób załatwienia sprawy

Procedura służąca wyłonieniu najemców zostanie przeprowadzona przez Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Podstawa prawna:

Wymagane wnioski i dokumenty:

 1. Ubieganie się o najem lokalu:
  • formularz wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu;
  • deklaracja wnioskodawcy o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim;
  • zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzednim przez osobę ubiegającą się o najem lokalu oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania (zawierające informację o przychodzie, dochodzie, podatku należnym, składkach na ubezpieczenia społeczne oraz składce na ubezpieczenie zdrowotne);
  • dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności czynszowej (np. zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o wysokości uzyskiwanej renty lub emerytury, zaświadczenie o statusie bezrobotnego, oświadczenie o wysokości uzyskiwanych lub płaconych na rzecz innych osób alimentów i inne, za okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku);
   dodatkowe dokumenty wykazane we wniosku mające wpływ na punktację;
  •  w przypadku przedłożenia zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących zdrowia.
 2. Weryfikacja przed zawarciem umowy najmu:
  • deklaracja o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim;
  • zaświadczenia właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzednim przez osobę z którą zawarto umowę o partycypacji oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania (zawierające informację o przychodzie, dochodzie, podatku należnym, składkach na ubezpieczenia społeczne oraz składce na ubezpieczenie zdrowotne);
  • dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności czynszowej (np. zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o wysokości uzyskiwanej renty lub emerytury, zaświadczenie o statusie bezrobotnego, oświadczenie o wysokości uzyskiwanych lub płaconych na rzecz innych osób alimentów i inne, za okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie dokumentów);
  • oświadczenie najemcy o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

Załączniki

Wniosek docx, 40 kB
Wniosek pdf, 727 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego