W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Akt zgonu – transkrypcja zagranicznego aktu zgonu- przeniesienie zagranicznego aktu zgonu do rejestru stanu cywilnego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Informacja

Informacja o sprawach, w których, podczas stanu epidemii, przyjmowani są klienci w USC (https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/45111/sprawy-w-ktorych-przyjmowani-sa-klienci-w-usc)


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu zgonu można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

We Wrocławiu jest to:
Urząd Stanu Cywilnego (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/227/3173)
Dział Rejestracji Zgonów
ul. P. Włodkowica 20
parter, pok. 2
tel.+48 71 777 99 52, 777 99 53, 777 99 62

Klienci Działu obsługiwani są według kolejności pobrania biletu w automacie biletowego systemu kolejkowego umiejscowionego na sali nr 2.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu zgonu może złożyć:

 • osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji aktu zgonu
 • osoba, która wykaże interes faktyczny w transkrypcji aktu zgonu

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek 8:00–16:15

Uwagi:

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

Akt zgonu po transkrypcji może wymagać sprostowania lub uzupełnienia, szczególnie jeżeli osoba, której akt dotyczy posiadała sporządzone w RP akty stanu cywilnego potwierdzające zdarzenia wcześniejsze (np. akt małżeństwa, akt urodzenia).

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • za odpis zupełny aktu zgonu po dokonaniu transkrypcji - 50 zł
 • za odpis zupełny aktu zgonu wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia – 39 zł
 • od pełnomocnictwa – 17 zł - wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
Płatności można dokonać :
 • gotówką lub kartą płatniczą w kasach znajdujących się na parterze Urzędu Stanu Cywilnego

 • przelewem na konto :
  Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław
  PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski o transkrypcję aktu zgonu załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.
Po transkrypcji aktu zgonu wnioskodawca otrzymuje odpis zupełny aktu zgonu.Tryb odwoławczy:Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania transkrypcji. Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję.Podstawa prawna:Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek,
 • oryginał zagranicznego aktu lub odpisu aktu zgonu wraz z jego tłumaczeniem na język polski,
 • dokumenty stanu cywilnego stwierdzające zdarzenie wcześniejsze wraz z ich tłumaczeniem na język polski - jeżeli wnioskodawca wnosi jednocześnie o sprostowanie lub uzupełnienie transkrybowanego aktu zgonu, a dokumenty te nie zostały uprzednio sporządzone na terytorium RP,
 • oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.
Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • konsula
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również :
 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski
W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP.Nie wymagają tłumaczenia odpisy skrócone aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976r.Osoby przebywające poza granicami RP mogą również skorzystać w sprawie transkrypcji aktu zgonu z pośrednictwa konsula RP. We właściwym konsulacie otrzymają wówczas niezbędne informacje oraz uiszczą stosowne opłaty.

Załączniki

Wniosek doc, 43 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego