W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Akt zgonu – odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Informacja

Informacja o sprawach, w których, podczas stanu epidemii, przyjmowani są klienci w USC (https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/45111/sprawy-w-ktorych-przyjmowani-sa-klienci-w-usc)


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wniosek o odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.
Wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu zgonu może być złożony do konsula, który następnie prześle wniosek do USC wybranego przez wnioskodawcę.

We Wrocławiu jest to:
Urząd Stanu Cywilnego (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/227/3173)
Dział Rejestracji Zgonów
ul. P. Włodkowica 20
parter, pok. 2
tel. +48 71 777 99 52, 777 99 53, 777 99 62

Klienci Działu obsługiwani są według kolejności pobrania biletu w automacie biletowego systemu kolejkowego umiejscowionego na sali nr 2.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Treść zagranicznego aktu zgonu odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub związane z poważnymi trudnościami.

Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego aktu zgonu może złożyć:

 • osoba, która wykaże interes prawny w odtworzeniu aktu zgonu
 • osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu aktu zgonu

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek 8:00–16:15

Uwagi:

Po odtworzeniu aktu zgonu kierownik USC wydaje wnioskodawcy odpis zupełny.

W sprawach odtworzenia zagranicznego aktu zgonu strona może działać przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez :

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • konsula

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również :

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • za odpis zupełny aktu zgonu wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego aktu zgonu – 39 zł
 • za pełnomocnictwo – 17 zł

Płatności można dokonać :

 • gotówką lub kartą płatniczą w kasach automatycznych znajdujących się na parterze Urzędu Stanu Cywilnego
 • przelewem na konto :
  Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław
  PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski o odtworzenie aktu zgonu załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie odtworzenia treści zagranicznego aktu zgonu. Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu zgonu ze wskazaniem powodów, dla których uzyskanie odpisu aktu zgonu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami
 • dokument potwierdzający fakt zgonu za granicą lub jego uwierzytelniona kopia
 • uwierzytelnienia może dokonać polski konsul lub znajdujące się w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa, w którym dokument został wystawiony
 • oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

Załączniki

Wniosek doc, 39 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego