W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Akt zgonu - odpis aktu zgonu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Informacja

Zasady i godziny przyjmowania Klientów w USC (https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/45111/sprawy-w-ktorych-przyjmowani-sa-klienci-w-usc)


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

wybrany urząd stanu cywilnego na terenie całego kraju.

We Wrocławiu jest to:
Urząd Stanu Cywilnego
Dział Wydawania Odpisów i Zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego 
ul. P. Włodkowica 20
parter, pok. 2

Kontakt telefoniczny:
Telefoniczne Centrum Obsługi Mieszkańca +48 71  777 77 77

Uwaga!

Uprzednie powiadomienie USC we Wrocławiu o planowanym pobraniu odpisu aktu zgonu zagwarantuje najkrótszy termin realizacji następnie złożonego wniosku.

W tym celu należy :

 1. przysłać na adres usc@um.wroc.pl wiadomość zatytułowaną: zapowiedź wizyty w USC, podając w jej treści imię i nazwisko osoby, której akt zgonu ma być zmigrowany oraz jej numer Pesel lub datę i miejsce zgonu,
 2. oczekiwać na e-mail z zaproszeniem do osobistego lub poprzez platformę ePUAP złożenia wniosku o odpis aktu zgonu.

Klienci zgłaszający się bezpośrednio do USC we Wrocławiu proszeni są w pierwszej kolejności o udanie się do budynku usytuowanego przed USC, wypełnienie tam formularza wniosku o odpis aktu zgonu, zajęcie kolejki do Działu Wydawania Odpisów i Zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego i oczekiwanie na zaproszenie do USC. Po wejściu do budynku USC klienci obsługiwani są według kolejności pobrania biletu w automacie biletowego  systemu kolejkowego umiejscowionego na sali nr 2.

Wniosek można złożyć w następującej formie:

Profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu. Trzeba mieć:

 • konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego - ich lista znajduje się na stronie profilu zaufanego (https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp ) lub
 • kwalifikowany podpis elektroniczny.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • wstępny (rodzic, dziadek, babcia),
 • zstępny (dziecko, wnuk),
 • rodzeństwo,
 • małżonek,
 • przedstawiciel ustawowy,
 • osoba, która wykaże interes prawny,
 • opiekun,
 • sąd, prokurator,
 • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
 • organizacja społeczna, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Informacje dodatkowe:

Odpis aktu zgonu może zostać wydany w formie papierowej na druku ścisłego zarachowania lub na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odpis w postaci elektronicznej należy zamawiać poprzez formularz znajdujący się  pod adresem : https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu. Wydruk odpisu w postaci elektronicznej nie ma mocy dokumentu.

Jeśli odpis skrócony aktu zgonu ma być przedłożony w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, osoba uprawniona do pobrania odpisu aktu  może, po złożeniu stosownego wniosku w usc, otrzymać urzędowe tłumaczenie odpisu aktu zgonu sporządzone na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek 8:00–15:15

Opłaty skarbowe:

 • odpis zupełny aktu zgonu – 33 zł,
 • odpis skrócony aktu zgonu – 22 zł,
 • odpis skrócony aktu zgonu na druku wielojęzycznym – 22 zł.

Zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego określa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20062251635 .

Płatności można dokonać:

 • gotówką lub kartą płatniczą w kasach automatycznych znajdujących się na parterze Urzędu Stanu Cywilnego,
 • przelewem na konto: 
  Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław 
  PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy (np. odpis skrócony aktu zgonu Jana Nowaka).

Opłatę skarbową dokonaną z zagranicy przelewem bankowym międzynarodowym należy wpłacić na konto:
Gmina Wrocław
kod Swift (BIC) BPKOPLPW
IBAN PL 82 10205226 0000 6102 0417 7895

Inne opłaty:

 • tłumaczenie urzędowe odpisu skróconego aktu małżeństwa - 17 zł.

Płatności za tłumaczenie urzędowe można dokonać :

 • gotówką lub kartą płatniczą w kasach znajdujących się na parterze Urzędu Stanu Cywilnego,
 • przelewem na konto : 
  Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław 
  PKO Bank Polski S.A. 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452  podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy (np. tłumaczenie urzędowe odpisu skróconego  aktu zgonu Jana Nowaka).

Płatność dokonaną z zagranicy przelewem bankowym międzynarodowym należy wpłacić na konto:
Gmina Wrocław
kod Swift (BIC) BPKOPLPW
IBAN PL 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • wnioskodawcom zgłaszającym się bezpośrednio do USC we Wrocławiu odpisy aktów zgonów wydaje się niezwłocznie, poza odpisami aktów sporządzonych w innych usc  i nie przeniesionych jeszcze do rejestru stanu cywilnego,
 • odpisy aktów zgonów wymagające zamówienia w innym usc wydaje się w terminie 10 dni roboczych,
 • wnioski wpływające przez platformę ePUAP realizowane są niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 10 dni roboczych.
 • tłumaczenie urzędowe wydaje się w terminie wyznaczonym dla wydania odpisu aktu zgonu, do którego ma być ono załączone.

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek,
 • dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk (skan wydruku)  przelewu bankowego.

Jeśli dokumenty załączane do wniosku sporządzone zostały  w języku obcym składa się je z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości : (https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tlumacze-przysiegli).

W przypadku ubiegania się o tłumaczenie urzędowe odpisu skróconego aktu zgonu należy złożyć:

 • wniosek,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty lub wydruk (skan wydruku)  przelewu bankowego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego