W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Akt urodzenia – odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Informacja

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.
Wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu urodzenia może być złożony do konsula, który następnie prześle wniosek do USC wybranego przez wnioskodawcę.

We Wrocławiu jest to: 
Urząd Stanu Cywilnego
Dział Rejestracji Urodzeń
ul. P. Włodkowica 20
I piętro, pok. 14,
tel. +48 71 777 76 23

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Treść zagranicznego aktu urodzenia odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub związane z poważnymi trudnościami.

Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego aktu urodzenia może złożyć:

 • osoba, której dokument potwierdzający urodzenie dotyczy
 • inna osoba ze względu na interes prawny


Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek - piątek 8:00–16:15 

Uwagi:
Po odtworzeniu aktu urodzenia kierownik USC wydaje wnioskodawcy odpis zupełny.

W sprawach odtworzenia zagranicznego aktu urodzenia strona może działać przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • konsula

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP. 


Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • za odpis zupełny aktu urodzenia wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego aktu urodzenia – 39 zł
 • za pełnomocnictwo – 17 zł

Płatności można dokonać :
 • gotówką lub kartą płatniczą w kasach automatycznych znajdujących się na parterze Urzędu Stanu Cywilnego
 • przelewem na konto : 
  Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław
  PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski o odtworzenie aktu urodzenia załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie odtworzenia treści zagranicznego aktu urodzenia. Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu urodzenia ze wskazaniem powodów, dla których  uzyskanie odpisu aktu urodzenia jest  niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami;
 • dokument potwierdzający fakt urodzenia za granicą lub jego uwierzytelniona kopia; uwierzytelnienia może dokonać polski konsul lub znajdujące się w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa, w którym dokument został wystawiony;
 • oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika;
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane