W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Biuro Nadzoru Komunalnego
Informacja


Ważne: świadczenia wypłacane są z dołu, czyli za faktyczny okres zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Prosimy o nieskładanie wniosków na okresy "przyszłe". Takie wnioski muszą być korygowane, co wydłuża całą procedurę i może mieć wpływ na termin wypłaty świadczenia.

Świadczenie przyznane może być nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 30 kwietnia 2022 r. w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania obowiązkowo należy podać numer PESEL tej osoby.


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Biura Obsługi Klienta (BOK) Zarządu Zasobu Komunalnego:

 • BOK NR 1
  ul. św. Antoniego 19, 50-073 Wrocław
 • BOK NR 2
  ul. Otwarta 3-5, 50-212 Wrocław
 • BOK NR 3
  ul. Karola Miarki 7, 50-306 Wrocław 
 • BOK NR 5
  ul. Brzeska 8-10, 50-430 Wrocław
 • BOK NR 7
  ul. Papiernicza 9-11, 54-134 Wrocław
 • BOK NR 9
  ul. Hallera 149, 53-203 Wrocław

Centrum Obsługi Mieszkańca (COM) Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
ul. Namysłowska 8
50-304 Wrocław

 • Filia COM
  ul. Gazowa 20
  50-513 Wrocław

Uwaga! Zmiana od 3 października 2022 r. 

Informuje się, że od dnia 3 października 2022 r. wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy będą przyjmowane w dwóch punktach: 

 • Biuro Obsługi Klienta nr 7 Zarządu Zasobu Komunalnego, ul. Papiernicza 9-11
 • Centrum Obsługi Mieszkańca Spółki Wrocławskie Mieszkania, ul. Namysłowska 8. 

W wyżej wymienionych punktach odbywać się będzie przyjmowanie wniosków oraz wstępna weryfikacja ich kompletności. W pozostałych Biurach Obsługi Klienta będzie możliwe jedynie złożenie dokumentów bez ich weryfikacji.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Godziny przyjmowania klientów:

 • BOK Zarządu Zasobu Komunalnego
  poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
 • COM Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
  poniedziałek - piątek 7:00 – 15:30

Opłaty:

Brak

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski będą przyjmowane od dnia 21 marca 2022 r.
Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Podstawa prawna:

 • Art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1383).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. 2022 poz. 1020, 1336).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (Dz. U. 2022 poz. 608, 941).

Wymagane wnioski i dokumenty:

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy wraz z kartami osób przyjętych do zakwaterowania oraz ankietą weryfikacyjną.


UWAGA! Zmiany w obowiązujących przepisach od 1 lipca 2022 r.

Informuje się, że od 1 lipca 2022 r. obowiązują przepisy  ustawy  z dnia  8 czerwca 2022 r. o zmianie  ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1383), a od 25 czerwca 2022 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r, poz. 1336).

W art. 13 po ust. 1d dopisuje się ust. 1e i 1f w brzmieniu : „1e. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. 
1f. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpatrzenia” 
oraz art. 8 ust. 2: wniosek o świadczenie  pieniężne, obejmujący okres,  w którym zapewniono zakwaterowanie i  wyżywienie obywatelom Ukrainy do dnia 1 lipca 2022 składa się w terminie do 31 lipca 2022 r.


Uwaga! Ważna informacja dla osób, które zdecydowały się na złożenie wniosku przez platformę e-puap.

Wniosek składany przez e-puap musi być podpisany podpisem elektronicznym (podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w aplikacji e-dowód). Powyższe dotyczy formularza ogólnego jak i wszystkich załączników do wniosku. Druk wniosku ustalony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozporządzeniem z dnia 16 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 608, 941) obowiązkowo musi być podpisany za pomocą podpisu elektronicznego w miejscach opisanych:
 
„Wrocław, ………………………………….
(data i podpis osoby składającej oświadczenie/wniosek/ podpis dokumentu elektronicznego”

W celu podpisania wniosku podpisem elektronicznym można skorzystać z odrębnej usługi udostępnionej w domenie gov.pl, tzw. Podpisywarki,: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Osoby, które przez platformę e-puap złożyły wnioski nie spełniające w/w wymogów, będą proszone o uzupełnienie podpisów w formie wymaganej lub o złożenie wniosku w formie tradycyjnej (papierowej).

Załączniki

Wniosek doc, 47 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego