W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - złożenie deklaracji (osoby prawne)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat
Informacja

Kliknij, aby przygotować i złożyć deklarację wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 5 minut

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • COP
  ul. Kotlarska 41
  sala obsługi, stanowisko 10, 11,
 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4 (wejście od ul. W. Bogusławskiego 8,10, sala s4).


Informacje:

Dział Opłat Środowiskowych

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości w gminach Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Prezydentowi Miasta Wrocławia.

Za właściciela nieruchomości  w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości uważa się:

 • współwłaścicieli,
 • użytkowników wieczystych,
 • jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
 • inne podmioty władające nieruchomością.


Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Informacje dotyczące pełnomocnictw (w tym aktualne druki/formularze) udzielanych w sprawach podatkowych.

Godziny przyjmowania klientów:

 • ul. Kotlarska 41
  sala obsługi, stanowisko 10, 11
  poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 17:15,
 • ul. G. Zapolskiej 4 (wejście od ul. W. Bogusławskiego 8,10, sala s4)
  poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 15:15.

Zarezerwuj wizytę online (https://bez-kolejki.um.wroc.pl)

Opłaty:

 • złożenie informacji - bez opłat,
 • opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii - 17 zł.


Opłatę skarbową można uiścić bezgotówkowo na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje wtedy, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (matce, ojcu, babci, dziadkowi), zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce) lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy ordynacja podatkowa.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego