W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.plUwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.plUwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Urzędowy wykaz udostępnionych na wniosek informacji publicznych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Lead

Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej obejmuje wnioski złożone w Urzędzie Miejskim Wrocławia od 1 sierpnia 2016 r.
Kolejność publikacji wynika z kolejności akceptacji do publikacji a nie z daty wpływu wniosku.

W publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej wnioskach i odpowiedziach, wyłączenia jawności informacji prawnie chronionych, dokonują pracownicy  Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Anonimizacji załączników  do publikowanych odpowiedzi dokonują pracownicy komórki organizacyjnej realizującej wniosek.

Wyłączenie jawności treści prawnie chronionych dokonywane jest na mocy obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie informacji niejawnych, 

Zamieszczone skany wniosków stanowią jedynie wycinkowy obraz graficzny przesłanego zapytania.
Publikowane dokumenty word zawierają informację o udzielonej odpowiedzi. Ich wykorzystanie do innych celów niż pierwotnie założony, narusza przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zamieszczone informacje, w tym opublikowane skany, mogą podlegać aktualizacji.

Zastosowane nazewnictwo w opisie statusu wniosku oznacza:

  • Wniosek zrealizowany - należy przez to rozumieć: wniosek, podlegający realizacji na podstawie przepisów szczególnych (innych niż przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej);
    wniosek, dla którego wydana została decyzja odmawiająca udostępnienia żądanych danych;
  • Udzielono informacji - należy przez to rozumieć: wniosek z opublikowaną odpowiedzią i ewentualnymi załącznikami;
    wniosek, na który Wnioskodawca otrzymał odpowiedź bezpośrednio w Urzędzie.

Szczegółowe informacje na temat terminu, sposobu i form udostępniania informacji publicznej dostępne są na stronie  Informacja publiczna (https://bip.um.wroc.pl/artykul/7/2/informacai-publiczna).
W tym samym miejscu znajduje się elektroniczny formularz pozwalający wysłać wniosek bezpośrednio ze strony BIP, a także możliwy jest do pobrania sugerowany wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Szczegółowe informacja na temat zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania wraz z sugerowanym wzorem wniosku do pobrania dostępne są na stronie Informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania (https://bip.um.wroc.pl/artykul/7/1/ponowne-wykorzystywanie-informacji-sektora-publicznego).


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


Przedmiot wniosku: informacja o wysokości środków wydatkowanych na konserwację i remonty Szkoły Podstawowej nr 23 w latach 2016-2020 – wniosek 735/2020

Przedmiot wniosku informacja o wysokości środków wydatkowanych na konserwację i remonty Szkoły Podstawowej nr 23 w latach 2016-2020 – wniosek 735/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria edukacja
finanse

Komórka realizująca Wydział Finansów Oświatowych

Data wpływu

Numer PP PP/3112926

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy nr 5107/2019 wydanej dla nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Trzmielowickiej, ul. Ratyńskiej i ul. Wojska Polskiego - wniosek 724/2020

Przedmiot wniosku udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy nr 5107/2019 wydanej dla nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Trzmielowickiej, ul. Ratyńskiej i ul. Wojska Polskiego - wniosek 724/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria architektura, budownictwo

Komórka realizująca Wydział Architektury i Budownictwa

Data wpływu

Numer PP 35660/2020

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: informacja na temat przydzielonych przedziałów tablic rejestracyjnych poszczególnym powiatom województwa dolnośląskiego – wniosek 730/2020

Przedmiot wniosku informacja na temat przydzielonych przedziałów tablic rejestracyjnych poszczególnym powiatom województwa dolnośląskiego – wniosek 730/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria inne

Komórka realizująca Wydział Spraw Obywatelskich

Data wpływu

Numer PP PP/2767037

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: informacja o wydanych decyzjach w sprawie pozwolenia na budowę dla nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Centralnej, ul. Polnej i ul. Chińskiej – wniosek 734/2020

Przedmiot wniosku informacja o wydanych decyzjach w sprawie pozwolenia na budowę dla nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Centralnej, ul. Polnej i ul. Chińskiej – wniosek 734/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria architektura, budownictwo

Komórka realizująca Wydział Architektury i Budownictwa

Data wpływu

Numer PP 35363/2020

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: informacja w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego wykonania umowy zawartej w postępowaniu pod nazwą „Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia w zakresie części 6 – Przebudowa układu drogowo-tramwajowego wraz z infrastruktura naziemną i podziemną w obszarze pl. Orląt Lwowskich, ul. Nabycińskiej i fragmentem TAT do ul. Smoleckiej” - wniosek 732/2020

Przedmiot wniosku informacja w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego wykonania umowy zawartej w postępowaniu pod nazwą „Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia w zakresie części 6 – Przebudowa układu drogowo-tramwajowego wraz z infrastruktura naziemną i podziemną w obszarze pl. Orląt Lwowskich, ul. Nabycińskiej i fragmentem TAT do ul. Smoleckiej” - wniosek 732/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria inwestycje i remonty

Komórka realizująca Wydział Inżynierii Miejskiej

Data wpływu

Numer PP PP/3112948

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: informacja w sprawie zamówienia publicznego polegającego na remoncie torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Świdnickiej i ul. Piłsudskiego we Wrocławiu - wniosek 731/2020

Przedmiot wniosku informacja w sprawie zamówienia publicznego polegającego na remoncie torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Świdnickiej i ul. Piłsudskiego we Wrocławiu - wniosek 731/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria inwestycje i remonty

Komórka realizująca Wydział Inżynierii Miejskiej

Data wpływu

Numer PP PP/3112969

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: informacja o pracach archeologicznych oraz podleganiu ochronie konserwatorskiej i figurowaniu w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków nieruchomości położonej we Wrocławiu, składającej się z działek nr 137/14, 137/15, AM-11, obręb Różanka - wniosek 729/2020

Przedmiot wniosku informacja o pracach archeologicznych oraz podleganiu ochronie konserwatorskiej i figurowaniu w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków nieruchomości położonej we Wrocławiu, składającej się z działek nr 137/14, 137/15, AM-11, obręb Różanka - wniosek 729/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria zabytki

Komórka realizująca Miejski Konserwator Zabytków

Data wpływu

Numer PP PP/3113975

Status Udzielono informacji