W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Urzędowy wykaz udostępnionych na wniosek informacji publicznych (do 31.12.2020)

XML

Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończona została publikacja pytań i odpowiedzi w Urzędowym wykazie udostępnionych na wniosek informacji publicznych. Rejestr zostaje zakończony na ostatnim wniosku, który wpłynął do końca 2020 r.

Jednocześnie sukcesywnie rozbudowywana będzie na stronach BIP baza danych stanowiących informacje publiczną, uporządkowana tematycznie i merytorycznie, zgodnie z kompetencjami i realizowanymi zadaniami w poszczególnych Departamentach.

Zachęcamy do korzystania z oficjalnej strony internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia.


Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej obejmował wnioski złożone w Urzędzie Miejskim Wrocławia od
1 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r.
Kolejność publikacji wynikała z kolejności akceptacji do publikacji a nie z daty wpływu wniosku.

W publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej wnioskach i odpowiedziach, wyłączenia jawności informacji prawnie chronionych, dokonywali pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Anonimizacji załączników  do publikowanych odpowiedzi dokonywali pracownicy komórki organizacyjnej realizującej wniosek.

Wyłączenie jawności treści prawnie chronionych dokonywane było na mocy obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie informacji niejawnych, 

Zamieszczone skany wniosków stanowią jedynie wycinkowy obraz graficzny przesłanego zapytania.
Publikowane dokumenty word zawierają informację o udzielonej odpowiedzi. Ich wykorzystanie do innych celów niż pierwotnie założony, narusza przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zamieszczone informacje, w tym opublikowane skany, mogły podlegać aktualizacji.

Zastosowane nazewnictwo w opisie statusu wniosku oznacza:

  • Wniosek zrealizowany - należy przez to rozumieć: wniosek, podlegający realizacji na podstawie przepisów szczególnych (innych niż przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej);
    wniosek, dla którego wydana została decyzja odmawiająca udostępnienia żądanych danych;
  • Udzielono informacji - należy przez to rozumieć: wniosek z opublikowaną odpowiedzią i ewentualnymi załącznikami;
    wniosek, na który Wnioskodawca otrzymał odpowiedź bezpośrednio w Urzędzie.

Szczegółowe informacje na temat terminu, sposobu i form udostępniania informacji publicznej dostępne są na stronie  Informacja publiczna (https://bip.um.wroc.pl/artykul/7/2/informacai-publiczna).
W tym samym miejscu znajduje się elektroniczny formularz pozwalający wysłać wniosek bezpośrednio ze strony BIP, a także możliwy jest do pobrania sugerowany wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Szczegółowe informacja na temat zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania wraz z sugerowanym wzorem wniosku do pobrania dostępne są na stronie Informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania (https://bip.um.wroc.pl/artykul/7/1/ponowne-wykorzystywanie-informacji-sektora-publicznego).


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - plik do pobrania w formacie .pdf (235 KB)


Przedmiot wniosku: informacja w sprawie zabezpieczenia potoku Olszówka Krzycka, w związku z realizacją inwestycji zabudowy wielorodzinnej – wniosek 828/2020
Przedmiot wniosku informacja w sprawie zabezpieczenia potoku Olszówka Krzycka, w związku z realizacją inwestycji zabudowy wielorodzinnej – wniosek 828/2020
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria architektura, budownictwo
Komórka realizująca Wydział Architektury i Zabytków
Data wpływu
Numer PP 40574/2020
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: udostępnienie decyzji w sprawie warunków zabudowy, wydanych w okresie od stycznia do listopada 2020 roku - wniosek 829/2020
Przedmiot wniosku udostępnienie decyzji w sprawie warunków zabudowy, wydanych w okresie od stycznia do listopada 2020 roku - wniosek 829/2020
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria architektura, budownictwo
Komórka realizująca Wydział Architektury i Zabytków
Data wpływu
Numer PP 40331/2020
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: dotyczy informacji na temat cofniętych zezwoleń na sprzedaż alkoholu z powodu naruszeń zakazów reklamowych w latach 2019 i 2020 - wniosek 827/2020
Przedmiot wniosku dotyczy informacji na temat cofniętych zezwoleń na sprzedaż alkoholu z powodu naruszeń zakazów reklamowych w latach 2019 i 2020 - wniosek 827/2020
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria inne
Komórka realizująca Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wpływu
Numer PP PP/3158671
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: pisma zawierające wnioski Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Jana Kochanowskiego i ul. Fryderyka Chopina we Wrocławiu - wniosek 825/2020
Przedmiot wniosku pisma zawierające wnioski Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Jana Kochanowskiego i ul. Fryderyka Chopina we Wrocławiu - wniosek 825/2020
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria zagospodarowanie przestrzenne, mapy
Komórka realizująca Wydział Planowania Przestrzennego
Data wpływu
Numer PP PP/3048043
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: protokoły z przeprowadzonych dyskusji publicznych nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w latach 2019-2020 - wniosek 826/2020
Przedmiot wniosku protokoły z przeprowadzonych dyskusji publicznych nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w latach 2019-2020 - wniosek 826/2020
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria zagospodarowanie przestrzenne, mapy
Komórka realizująca Wydział Planowania Przestrzennego
Data wpływu
Numer PP PP/3175577
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: dotyczy podania danych statystycznych w zakresie ilości wpływających wniosków o wydanie dowodu osobistego w miesiącach styczeń-listopad 2019 oraz styczeń-listopad 2020 r. - wniosek 824/2020
Przedmiot wniosku dotyczy podania danych statystycznych w zakresie ilości wpływających wniosków o wydanie dowodu osobistego w miesiącach styczeń-listopad 2019 oraz styczeń-listopad 2020 r. - wniosek 824/2020
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria inne
Komórka realizująca Wydział Spraw Obywatelskich
Data wpływu
Numer PP PP/3174734
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: udostępnienie decyzji nr 5507 z dnia 06.11.2013 r. w sprawie warunków zabudowy dla nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej, składającej się z działki nr 11/13, AM-35, obręb Plac Grunwaldzki - wniosek 822/2020
Przedmiot wniosku udostępnienie decyzji nr 5507 z dnia 06.11.2013 r. w sprawie warunków zabudowy dla nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej, składającej się z działki nr 11/13, AM-35, obręb Plac Grunwaldzki - wniosek 822/2020
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria architektura, budownictwo
Komórka realizująca Wydział Architektury i Zabytków
Data wpływu
Numer PP 39747/2020
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: udostępnienie wydanych decyzji nr 2572, 2574, 2575, 2581 z 2019 roku oraz nr 1819 z 2018 roku w sprawie warunków zabudowy dla nieruchomości położonej we Wrocławiu, składającej się z działek nr 4/3, 4/7, 4/8, 7, obręb Gaj - wniosek 818/2020
Przedmiot wniosku udostępnienie wydanych decyzji nr 2572, 2574, 2575, 2581 z 2019 roku oraz nr 1819 z 2018 roku w sprawie warunków zabudowy dla nieruchomości położonej we Wrocławiu, składającej się z działek nr 4/3, 4/7, 4/8, 7, obręb Gaj - wniosek 818/2020
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria architektura, budownictwo
Komórka realizująca Wydział Architektury i Zabytków
Data wpływu
Numer PP 39752/2020
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: informacja w sprawie wyznaczania miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania we Wrocławiu – wniosek 821/2020
Przedmiot wniosku informacja w sprawie wyznaczania miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania we Wrocławiu – wniosek 821/2020
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria infrastruktura miejska
Komórka realizująca Wydział Inżynierii Miejskiej
Data wpływu
Numer PP PP/3116184
Status udzielono informacji
Przedmiot wniosku: informacja w sprawie planowanych wydatków związanych z gospodarka komunalną i ochroną środowiska – wniosek 820/2020
Przedmiot wniosku informacja w sprawie planowanych wydatków związanych z gospodarka komunalną i ochroną środowiska – wniosek 820/2020
Rodzaj wniosek o dostęp do informacji publicznej
Kategoria finanse
Komórka realizująca Wydział Finansowy
Data wpływu
Numer PP PP/3165195
Status udzielono informacji