W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 26 września, od 8.00 do 13.00 COM I, będzie czynne w zakresie rej. pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 26 września, od 8.00 do 13.00 COM I, będzie czynne w zakresie rej. pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Lead

Szczegółowe informacje na temat:

  • Sposobu i form udostępniania informacji publicznej dostępne są  TUTAJ. 
    W tym samym miejscu znajduje się elektroniczny formularz pozwalający wysłać wniosek bezpośrednio ze strony BIP, a także można pobrać sugerowany wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
  • Zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania wraz z sugerowanym wzorem wniosku dostępne są  TUTAJ

Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji obejmuje wnioski złożone w UMW od dnia 1 sierpnia 2016 r.
Kolejność publikacji wniosków wynika z kolejności akceptacji do publikacji danego wniosku, a nie z daty jego wpływu.


Podczas publikacji wniosków i odpowiedzi w BIP, wyłączenia jawności informacji prawnie chronionych dokonują pracownicy  Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Anonimizacji załączników  do publikowanych odpowiedzi dokonują pracownicy wydziałów realizujących wniosek.


Zamieszczone informacje, w tym opublikowane skany, mogą podlegać aktualizacji. 


Wniosek o Statusie - Wniosek zrealizowany:

  • to wniosek, podlegający realizacji na podstawie przepisów szczególnych (innych niż przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej);
  • to wniosek pozostawiony bez dalszego biegu w związku z brakiem sprecyzowania przez Wnioskodawcę przedmiotu wniosku;
  • to wniosek, dla którego wydana została decyzja odmawiająca udostępnienia żądanych danych;


Wniosek o statusie – Udzielono informacji:

  • to wniosek z opublikowaną odpowiedzią i załącznikami;
  • to wniosek, na który Wnioskodawca otrzymał odpowiedź, ale ze względu na duży załącznik graficzny do odpowiedzi, nie został on opublikowany;
  • to wniosek, na który Wnioskodawca otrzymał odpowiedź bezpośrednio w Urzędzie.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Wrocław

Przedmiot wniosku: dot. udostępnienia ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej” – wniosek 552/2020

Przedmiot wniosku dot. udostępnienia ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej” – wniosek 552/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria sprawy społeczne

Komórka realizująca Wydział Partycypacji Społecznej

Data wpływu

Numer PP PP/3046381

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: dot. udostępnienia harmonogramów dyżurów w punktach porad prawnych przy ul. Ignuta i ul. Szczytnickiej we Wrocławiu, w okresie od kwietnia do września 2020 r. – wniosek 548/2020

Przedmiot wniosku dot. udostępnienia harmonogramów dyżurów w punktach porad prawnych przy ul. Ignuta i ul. Szczytnickiej we Wrocławiu, w okresie od kwietnia do września 2020 r. – wniosek 548/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria sprawy społeczne
inne

Komórka realizująca Wydział Partycypacji Społecznej

Data wpływu

Numer PP PP/3046399

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: dot. informacji nt. obowiązujących zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla nieruchomości położonych we Wrocławiu, składających się z działek nr 4/2, 13/18, 3/10, 2/25, obręb Grabiszyn - wniosek 547/2020

Przedmiot wniosku dot. informacji nt. obowiązujących zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla nieruchomości położonych we Wrocławiu, składających się z działek nr 4/2, 13/18, 3/10, 2/25, obręb Grabiszyn - wniosek 547/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria architektura, budownictwo

Komórka realizująca Wydział Architektury i Budownictwa

Data wpływu

Numer PP 28199/2020

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: dot. udostępnienia decyzji nr 2766/2015 w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji realizowanej na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul Agrestowej i ul. Zwycięskiej, składającej się z działki nr 2/2, AM-11, obręb Partynice - wniosek 549/2020

Przedmiot wniosku dot. udostępnienia decyzji nr 2766/2015 w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji realizowanej na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul Agrestowej i ul. Zwycięskiej, składającej się z działki nr 2/2, AM-11, obręb Partynice - wniosek 549/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria architektura, budownictwo

Komórka realizująca Wydział Architektury i Budownictwa

Data wpływu

Numer PP 27815/2020

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: dot. informacji o pracach archeologicznych oraz podleganiu ochronie konserwatorskiej i figurowaniu w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej, składającej się z działek nr 13/1, 13/2, 13/3 - wniosek 531/2020

Przedmiot wniosku dot. informacji o pracach archeologicznych oraz podleganiu ochronie konserwatorskiej i figurowaniu w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej, składającej się z działek nr 13/1, 13/2, 13/3 - wniosek 531/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria zabytki

Komórka realizująca Miejski Konserwator Zabytków

Data wpływu

Numer PP PP/3063015

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: dot. informacji nt. danych związanych z progami punktowymi, profili szkół ponadpodstawowych dla każdej klasy z danej placówki z naboru 2020/2021 – wniosek 541/2020

Przedmiot wniosku dot. informacji nt. danych związanych z progami punktowymi, profili szkół ponadpodstawowych dla każdej klasy z danej placówki z naboru 2020/2021 – wniosek 541/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria edukacja

Komórka realizująca Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Data wpływu

Numer PP PP/3065308

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: dot. informacji nt. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz MPZP dla nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej, składającej się z działek nr 13/1, 13/2, 13/3 - wniosek 555/2020

Przedmiot wniosku dot. informacji nt. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz MPZP dla nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej, składającej się z działek nr 13/1, 13/2, 13/3 - wniosek 555/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria zagospodarowanie przestrzenne, mapy

Komórka realizująca Biuro Rozwoju Wrocławia

Data wpływu

Numer PP PP/3069795

Status W trakcie rozpatrywania