W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 26 września, od 8.00 do 13.00 COM I, będzie czynne w zakresie rej. pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 26 września, od 8.00 do 13.00 COM I, będzie czynne w zakresie rej. pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Przedmiot wniosku: dot. udostępnienia ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej” – wniosek 552/2020

Przedmiot wniosku dot. udostępnienia ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej” – wniosek 552/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria sprawy społeczne

Komórka realizująca Wydział Partycypacji Społecznej

Data wpływu

Numer PP PP/3046381

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: dot. udostępnienia harmonogramów dyżurów w punktach porad prawnych przy ul. Ignuta i ul. Szczytnickiej we Wrocławiu, w okresie od kwietnia do września 2020 r. – wniosek 548/2020

Przedmiot wniosku dot. udostępnienia harmonogramów dyżurów w punktach porad prawnych przy ul. Ignuta i ul. Szczytnickiej we Wrocławiu, w okresie od kwietnia do września 2020 r. – wniosek 548/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria sprawy społeczne
inne

Komórka realizująca Wydział Partycypacji Społecznej

Data wpływu

Numer PP PP/3046399

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: dot. informacji nt. obowiązujących zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla nieruchomości położonych we Wrocławiu, składających się z działek nr 4/2, 13/18, 3/10, 2/25, obręb Grabiszyn - wniosek 547/2020

Przedmiot wniosku dot. informacji nt. obowiązujących zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla nieruchomości położonych we Wrocławiu, składających się z działek nr 4/2, 13/18, 3/10, 2/25, obręb Grabiszyn - wniosek 547/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria architektura, budownictwo

Komórka realizująca Wydział Architektury i Budownictwa

Data wpływu

Numer PP 28199/2020

Status W trakcie rozpatrywania

Przedmiot wniosku: dot. udostępnienia decyzji nr 2766/2015 w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji realizowanej na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul Agrestowej i ul. Zwycięskiej, składającej się z działki nr 2/2, AM-11, obręb Partynice - wniosek 549/2020

Przedmiot wniosku dot. udostępnienia decyzji nr 2766/2015 w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji realizowanej na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul Agrestowej i ul. Zwycięskiej, składającej się z działki nr 2/2, AM-11, obręb Partynice - wniosek 549/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria architektura, budownictwo

Komórka realizująca Wydział Architektury i Budownictwa

Data wpływu

Numer PP 27815/2020

Status W trakcie rozpatrywania

Przedmiot wniosku: dot. informacji o pracach archeologicznych oraz podleganiu ochronie konserwatorskiej i figurowaniu w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej, składającej się z działek nr 13/1, 13/2, 13/3 - wniosek 531/2020

Przedmiot wniosku dot. informacji o pracach archeologicznych oraz podleganiu ochronie konserwatorskiej i figurowaniu w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej, składającej się z działek nr 13/1, 13/2, 13/3 - wniosek 531/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria zabytki

Komórka realizująca Miejski Konserwator Zabytków

Data wpływu

Numer PP PP/3063015

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: dot. informacji nt. danych związanych z progami punktowymi, profili szkół ponadpodstawowych dla każdej klasy z danej placówki z naboru 2020/2021 – wniosek 541/2020

Przedmiot wniosku dot. informacji nt. danych związanych z progami punktowymi, profili szkół ponadpodstawowych dla każdej klasy z danej placówki z naboru 2020/2021 – wniosek 541/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria edukacja

Komórka realizująca Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Data wpływu

Numer PP PP/3065308

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: dot. informacji nt. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz MPZP dla nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej, składającej się z działek nr 13/1, 13/2, 13/3 - wniosek 555/2020

Przedmiot wniosku dot. informacji nt. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz MPZP dla nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej, składającej się z działek nr 13/1, 13/2, 13/3 - wniosek 555/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria zagospodarowanie przestrzenne, mapy

Komórka realizująca Biuro Rozwoju Wrocławia

Data wpływu

Numer PP PP/3069795

Status W trakcie rozpatrywania

Przedmiot wniosku: dot. informacji nt. objęcia obszarem Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej, składającej się z działek nr 13/1, 13/2, 13/3, obręb Klecina - wniosek 554/2020

Przedmiot wniosku dot. informacji nt. objęcia obszarem Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej, składającej się z działek nr 13/1, 13/2, 13/3, obręb Klecina - wniosek 554/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria inne

Komórka realizująca Biuro Rozwoju Wrocławia

Data wpływu

Numer PP PP/3069797

Status W trakcie rozpatrywania

Przedmiot wniosku: dot. udostępnienia decyzji o podziale nieruchomości, na mocy których zostały wydzielone nieruchomości położone we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej, składające się z działek nr 13/1, 13/2, 13/3, obręb Klecina - wniosek 551/2020

Przedmiot wniosku dot. udostępnienia decyzji o podziale nieruchomości, na mocy których zostały wydzielone nieruchomości położone we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej, składające się z działek nr 13/1, 13/2, 13/3, obręb Klecina - wniosek 551/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria nieruchomości, lokale

Komórka realizująca Biuro Nadzoru Komunalnego

Data wpływu

Numer PP PP/3069790

Status W trakcie rozpatrywania

Przedmiot wniosku: dot. informacji nt. toczących się postępowań i wydanych decyzji dla nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Wieruszowskiej, składającej się z działki nr 7/12, AM-22, obręb Osobowice - wniosek 544/2020

Przedmiot wniosku dot. informacji nt. toczących się postępowań i wydanych decyzji dla nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Wieruszowskiej, składającej się z działki nr 7/12, AM-22, obręb Osobowice - wniosek 544/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria architektura, budownictwo

Komórka realizująca Wydział Architektury i Budownictwa

Data wpływu

Numer PP 27582/2020

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: dot. informacji o toczących się postępowaniach i wydanych decyzjach w sprawie przeznaczenia nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych dla nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej, składającej się z działek nr 13/1, 13/2, 13/3 - wniosek 543/2020

Przedmiot wniosku dot. informacji o toczących się postępowaniach i wydanych decyzjach w sprawie przeznaczenia nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych dla nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej, składającej się z działek nr 13/1, 13/2, 13/3 - wniosek 543/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria inne

Komórka realizująca Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Data wpływu

Numer PP PP/3069794

Status Udzielono informacji

Przedmiot wniosku: dot. informacji nt. wydanych pozwoleń i uzgodnień z konserwatorem zabytków w sprawie remontu torowiska na Biskupin – wniosek 542/2020

Przedmiot wniosku dot. informacji nt. wydanych pozwoleń i uzgodnień z konserwatorem zabytków w sprawie remontu torowiska na Biskupin – wniosek 542/2020

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Kategoria inwestycje i remonty

Komórka realizująca Biuro Obsługi Infrastrukturalnej

Data wpływu

Numer PP PP/2979388

Status Udzielono informacji