Uchwała Nr XXXII/2281/04 
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie budżetu Miasta na 2005 rok