Uchwała nr XLV/2991/05 
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2006 rok

[start] [koniec]