[start]W związku ze stwierdzeniem na terenie gminy Wrocław kolejnych licznych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików, przypominamy o konieczności zachowania przez mieszkańców środków ostrożności podczas przebywania na zielonych terenach spacerowych.[koniec]

Dotyczy to przede wszystkim osób spacerujących z psami. W celu zapobiegania zetknięcia się zwierząt domowych z wektorami wirusa ASF, jakimi są padłe dziki, konieczne jest trzymanie psów na smyczy podczas spacerów. Zapewnia to stałą kontrolę naszego zwierzaka i eliminuje ryzyko zetknięcia się go z zakażonymi szczątkami.

Ponadto, w przypadku zauważenia padłego dzika na terenie Wrocławia, można ten fakt zgłaszać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, tel. 71 347 98 20. Jest to organ, do którego najważniejszych zadań należy obecnie zwalczanie choroby zwierząt afrykańskiego pomoru świń.

Zgłoszenie powinno określać miejsce znalezienia zwłok (w tym, np. charakterystyczne punkty orientacyjne, współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych w danym miejscu zwłok dzików, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).

Zgłoszenia można też kierować do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. (71) 770 22 22.

Działanie to ma na celu zwiększenie dostępnych informacji na temat skali występowania choroby zwierząt w rejonie i daje możliwość podjęcia adekwatnych działań zapobiegawczych.

Jednocześnie informujemy, że choroba zakaźna zwierząt – afrykański pomór świń (ASF), nie jest groźna dla ludzi, jednak może spowodować znaczne straty dla gospodarki poprzez infekowanie trzody chlewnej na masową skalę. Wirus tej choroby może być przenoszony przez dziki a także inne zwierzęta, także domowe, w przypadku ich kontaktu z wirusem a następnie przeniesieniem go w miejsca utrzymywania świń. W związku z tym organy weterynaryjne nałożyły pewne ograniczenia dotyczące postępowania z dzikami. Kraj został podzielony na trzy strefy, w których ograniczenia te obowiązują w mniejszym lub większym stopniu. Teren miasta Wrocławia znajduje się obecnie w strefie pomarańczowej tzw. obszar objęty ograniczeniami II, w którym zakazane jest m.in. przemieszczanie żywych dzików. Ograniczenia dotyczą także polowań prowadzonych przez myśliwych.

Zalecenia Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w związku z ASF:

  • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie spuszczać psów ze smyczy;
  • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
  • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.